Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2013), 10/2
Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

İslam Peygamberine Batı Oryantalizminin İndirgemeci Bakışının Arka Planı
ERŞAHİN, Seyfettin

MTAD 2013,10(2):7-22; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.12
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Makale (PDF 712 KB)

 

The Background of the Reductionist Approach of the Western Orientalism to the Prophet of Islam
ERŞAHIN, Seyfettin    
JMTS 2013,10(2):7-22; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.12
Published online: 30 June 2013
Article (PDF
712 KB)


 

ÖZET
Batı, askeri ve dini bakımdan Hıristiyanlığa rakip bir din ile İslam ile karşılaşınca doğrusu şaşırdı. İslam, ilahi dinler geleneğindeki peygamberleri kabul ve tasdik ediyordu; aşağı yukarı Hıristiyanlıktaki ahlakî öğretileri içeriyordu. Dahası, Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem’e üstün bir yer verirken İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğu inancına ve çarmıha gerildiği fikrini şiddetle reddediyordu. Hıristiyanlar ve hususen Batı tür itirazların karşı çıkılması gereken hayati bir tehlike olduğunu düşündü. Bunların tamamen yanlış olduğunu, Şeytan tarafından Hıristiyanlığı tahrif etmek ve müntesiplerini dalalete düşürmek için uydurulduğunu düşünüyorlardı. Kilise İslamın itirazlarına karşı kendisini savunmanın en iyi yolu olarak, Hıristiyan peygamberlik anlayışından oldukça farklı olan Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve kişiliğine saldırmayı buldu.
Bu gün Batı’nın bazı mahfilleri medeniyetler çatışmasından bahsedip kendince hayal ettiği Doğu / İslam ile Batı arasında çıkacak savaşa hazırlanmaktadır.  Böyle bir durumda tehditkar anlaşmazlığın temelinde ne yattığının belirlenmesi önem kazanmaktadır. Kuşkusuz bu anlaşmazlığın temelinde Hz. Muhammed’in peygamberliği konusu yatmaktadır: Hz. Muhammed Allah’ın elçisi midir? Bu konu Hz. Muhammed’in peygamberliğini ilan ettiği günden beri devam etmektedir.
Batı’daki çoğu Kilise adamı, sıradan halk ve Şarkiyatçı Hz. Muhammed’in Allah tarafından ilahi davetle gönderilmiş bir elçi olduğunu inkar etmekteler. Onun bir yandan mesajını reddederken diğer yandan kişiliğine yönelik olarak sara, akıl hastalığı, cinsel sapkınlık gibi isnat ve iftiralarda bulunmaktalar. Aslında Batı, Yahudi geleneğindeki peygamberleri kabul ediyordu. Onların itirazı Hz. Muhammed’edir. Elbette Batı bu yaklaşımını dini fanatizm yanında siyasi, ekonomik ve kültürel çıkarları ile de beslemektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İslam, Hz. Muhammed, peygamber, Oryantalizm, Batı, Hıristiyanlık


ABSTRACT
When Europe woke up to the unpleasant reality of having a rival to Christianity - both militarily and as a faith - it was discovered that there was little to take exception to in Islam. Islam recognised past prophets in the Judaic tradition, gave more or less the same moral teachings and preached a belief in an afterlife not unlike that of Christianity. Additionally, it was found on examination of its holy book that Islam held in high esteems both Christ and his mother, though it did not agree that Christ had met his death by crucifixion and found altogether unacceptable the proposition that Christ was the son of God. Such a dangerous threat to Christianity must be countered, must somehow be shown to be wholly erroneous, the work of Satan himself in order to delude Christians and lead them into another faith. It became clear to those in the Church directly threatened by this new religion that no better way presented itself than to launch attacks against the personality of the Prophet Muhammad himself, a man so different from the central figure of Christianity.
Today, some part the West is proclaiming clash of civilizations on the one hand, while on the other it is preparing itself for the self-predicted combat between the East i.e. Islam and the West. In such a situation, it must be understood the root cause of any such threatening conflict. Undoubtedly the real issue is the status of testimony of the Prophethood of Muhammad: Is Muhammad the Prophet of God? This has been disputed since the first day of the Prophet’s proclamation from the cave of Hera. It then continued to be the cause of collisions.
The majority of the Western clerics, ordinary people and Orientalists deny the fact that Muhammad is a Prophet sent by Allah to deliver His Divine Message. They fumble in their interpretation of Revelation, for some attribute it to epileptic fits, some impute it to mental illness, and others to fantasies that filled his mind. It seems as if God has never sent any messenger whatsoever, and as if these Orientalists have never heard about the fact that the Prophets received their messages from God. Since all these Orientalists (both Jewish and Christian) acknowledge the existence of the Israeli Prophets and God's Revealed Messages to them, their rejection of the Prophethood of Muhammad is the result of their obstinacy and haughtiness, both of which are firmly anchored in their religious fanaticism.

KEYWORDS
Islam, Muhammed, prophet, Orientalizm, West, Christianity

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ALI S.A. (1988) The Spirit of Islam, or, The Life and Teachings of Mohammed, London
ANDRAE T. (1936) Mohammed: the Man and his Faith, Charles Scribner's Sons, New York.
ARMSTRONG K. (1992) Muhammad: a biography of the prophet, Harper San Francisco.
BUABEN J. M. (1996) Image of the Prophet Muhammad in the West, London, The Islamic Foundation.
BENNETT C. (1998) In search of Muhammad, Cassell, London.
COOK M. A. (1991) Muhammad, Oxford University Press, Oxford, New York.
CRAGG K. (1984) Muhammad and the Christian: a question of response, Longman and Todd, London, Marykno.
DANIEL N. (1993) Islam and The West: The Making of an Image, One World, Oxford.
GABRIELI F. (1973) Muhammad and the conquests of Islam, McGraw-Hill, Hampshire.
GLUBB J.B. (1970) The Life and times of Muhammad, Hodder and Stoughton, London. 
GRIMME H. (1904) Die weltgeschichtliche bedeutung Arabiens: Mohammed, Kirchheim'sche verlagsbuchhand, Munchen.
GRUNEBAUM G. (1946) Medieval Islam, Chicago/London: The Uni. of Chicago Press.
GUILLAUME A. (1955) The Life of Muhammad: Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah, Oxford Univ. Pres, London.
IBN WARRAQ (2000) The Quest for the Historical Muhammad, Prometheus Books, New York. 
IRVING W. (1949) Life of Mahomet, J. M. Dent, London. 
JEFFERY A. (2000) The Quest of the Historical Muhammad. Ibn Warraq (2000) The Quest for the Historical Muhammad, Prometheus Books, New York, 339-357.
KISTER M. J. (1980) Studies in Jahiliyya and early Islam Variorum Reprints, London.
MARGOLIOUTH D. S. (1905) Mohammed and the rise of Islam, New York, London.
MUIR W. (1923) The life of Mohammad from original sources, J. Grant, Edinburgh.
MUNAWAR A. A. (1986) Guide to sira and hadith literature in western languages, London, Mansell Publishing.
RODINSON M. (1991) Mohammed, Penguin Boks, London.
SAHAS D.J. (1972) John of Damascuc on Islam: The “Heresy of Ishmaelites”, Leiden, EJ. Brill. 
SCHIMMEL A. (1985) And Muhammad is his messenger: the veneration of the Prophet in Islam, University of North Carolina Pr. Chapel Hill. 
SMITH R. Bosworth (1986) Mohammed and Mohammedanism, London.
SOUTHERN R.W. ((1962) Western Views of Islam in the Middle Ages, Chambiridge, MA, Harvard Uviversity Press.
STETKEVYCH J. (1996) Muhammad and the golden bough: reconstructing Arabian myth, Indiana Uni. Press, Bloomington.
WATT W.M. (1964) Muhammad: prophet and statesman, Oxford Uni. Pres, London.

Yazışma / Correspondence:

Seyfettin Erşahin, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi.
Adres: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Bahriye Üçok Caddesi 06500 Beşevler ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: ersahin@divinity.ankara.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Eylül/September 2 2013

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr