Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Tanıtma: Zeynep KORKMAZ: Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 2013. X+227 [ISBN: 978–975–16–2559–5].
ERDEM, Melek
MTAD 2014,11(1):257-260; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.1.14
E-yayın Tarihi: 15 Haziran 2014 
Makale (PDF 270 KB)

 

 

Review: Zeynep KORKMAZ: Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 2013. X+227 [ISBN: 978–975–16–2559–5].
ERDEM, Melek  
JMTS 2014,11(1):257-260; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.1.14
Published online: 15 June 2014 
Article (PDF 270 KB)


 

 

Yazışma / Correspondence:

Melek Erdem, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı öğretim üyesi.
Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: merdem@ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta