Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Çıkış Giriş


 

Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu

MTAD 2013,11(2):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.15
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Makale (PDF 209 KB)

 

Introduction
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu 
JMTS 2013,11(2):5-6; DOI: 11.1501/MTAD.11.2014.2.15
Published online: 15 September 2014
Article (PDF
209 KB)


 

 

Yazışma / Correspondence:

F. Sema Barutcu Özönder,
Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü Bşk.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü. Sıhhiye/Ankara A
E-posta: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr