Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Türkçe-İngilizce Dil Çiftinde Diplomatik Davetiye/Yazışma Çevirisi
YETKİN, Nihal   

MTAD 2012,9(2):89-105; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.2.15
E-yayın Tarihi: 17 Temmuz 2012
Makale Türkçe (PDF 781 KB) İngilizce (PDF 756 KB)

 

Translating Diplomatic Invitation Cards/ Correspondence in Turkish-English Language Pair
YETKİN, Nihal   
JMTS 2012,9(2):89-105; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.2.15
Published online: 17 July 2012
Article Turkish (PDF
781 KB) English (PDF 756 kB)

 


 

ÖZET
Dil her zaman diplomasinin uygulamasında en güçlü ve barışçıl yollardan biri olmuştur. Diplomatik dil sözcük düzeyinden söylem  seviyelerine kadar yerleşik kalıp kullanımlarıyla bilinmektedir. Diplomatik metin çevirisi diplomatik metinler kadar eskidir. Bununla birlikte çeviribilim bölümlerinin müfredatına konu olarak dahil edilmesi nisbeten yeni olmuştur. Bu çalışma uluslararası diplomatik yazılı iletişime dair özel bir dile sahip olan Türkçe-İngilizce dil çiftindeki diplomatik davetiyeler ve yazışmalar üzerinde durulmuş, makroyapılar ve kesit diller belirlenerek gelecekteki eğitsel amaçlara yönelik olarak tartışılması hedeflenmiştir. Çalışma hem kuramsal hem de uygulama düzleminde çeviribilim çalışmaları ve eğitimi alanında kullanılmak üzere dikkate değer girdiler sağlamaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
diplomatik dil, diplomatik davet, makroyapı, kesit dil


ABSTRACT
Language has always been one of the most powerful and nonviolent means for the application of diplomacy. Diplomatic language is known for its highly conventional uses at lexical up to discursive levels. Diplomatic text translation is as old as diplomatic texts and merits special attention. However, its inclusion in the curricula of translations studies departments are relatively new. In addition, the research made in the field dates back to a not-too distant past, when compared to those on the other text type translations. This study is focused on the specific language of international diplomatic written communication, i.e. diplomatic invitation cards as well as correspondence in Turkish and English language. It is aimed to identify the macrostructures and registers and specify and discuss the difficulties these can cause for undergraduate trainee translators  and the implications for future instruction. The study provides us with substantial input for use in translational studies and education in theoretical and practical terms.  

KEY WORDS

diplomatic language, diplomatic invitation, macrostructure, register

 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKINCI Z. (2005) Diplomatik Dil ve Özellikleri. Tömer  Çeviri Dergisi. Özel Kuram sayısı , 105-112.
AKSOY B. (2001) Sosyal Bilimler Metinleri çevirisi.    Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi. 16, 2, 21-27.
BARANYAI T. (2011) The role of translation and interpretation in the diplomatic communication. SKASE Journal of translation and Interpretation, Vol.5, no.2, 2-13.
HAFRIZA B. (2005a) Diplomatic Language. An Insight from Speeches Used in International Diplomacy. Akademika 67, 35-50.
HAFRIZA B.(2005b) Registers in International Diplomacy: Generalized Stylistic Choices in Speeches, 15, http://www.educ.utas.edu.au/users/tle/journal/articles/2005/15-3.htm (16.05.2012)
GIRARDIN, B. (2001) Language setting the stage for diplomacy: Diplomacy based on Interpretation, Rhetoric and Ethics; Philosophical Considerations. In Language and Diplomacy. Jovan Kurbalija and Hanna Slavik, 139-153, Malta:DiploProjects.
GONZALÉZ F. R.(1994) Youth and Student Slang in British and American English: An Annotated Bibliography. Revista Alicantana de Estudios Ingleses 7, 201-212.
GÖKÇORA İ. H. (2004) Bilim Dili olarak Türkçe Üniversite ve Toplum, Cilt 4, Sayı 2,  http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=188 (17.05.2012)
JÖNSSON C. and M.Hall. Communication:An Essential Aspect of Diplomacy,  http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchive/jonsson.htm (18.05. 2012)
KAPPELER D. Texts in Diplomacy. In Language and Diplomacy (Jovan Kurbalija and Hanna Slavik), 201-206, Malta: DiploProjects,
http://www.diplomacy.edu/resources/general/pragmatics-diplomatic-exchanges (15.05.2012).
LAMBERT-TIERRAFRÍA S. (2007) Templating as a Strategy for Translating Official Documents from Spanish to English. META LII, 2, 15-226.
LUQUE, A.F. (1999) an Approach to Diplomatic Translation.Translation Journal.vol.3, no.4.
MARSHALL C., ROSSMAN G.B. (1999) Designing Qualitative Research. 3rd. Edition, Thousand Oaks: Sage Publication.
MATOS Francisco G.  (2008). http://www.tc.edu/centers/epe/PDF%20articles/fransisco_communicatepeacefully_13sept09.pdf (14.05.2012)
NICK S. (2001) Use of Language in Diplomacy. In Language and Diplomacy (Jovan Kurbalija and Hanna Slavik), 39-49, Malta: DiploProjects.
NORD C. (1991) Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi.
OKYAYUZ-YENER Ş. (2010) Translating Turkish Foreign  Policy from English into Turkish. META LV, 2, 338-354.
PEHAR D. (2001) Historical Rhetoric and Diplomacy-An Uneasy Cohabitation. In Language and Diplomacy (Jovan Kurbalija and Hanna Slavik), 117-138, Malta:DiploProjects.
REISS K. (1977/89)  Text types, translation types and translation assessment, translated by A.Chesterman, in A.Chesterman (ed.)(1989), 105-15.
TAGLIOMONTE S. (2005) So Who? Like How? Just What? Discourse Markers in the Conversations of Young Canadians. Journal of Pragmatics 37, 1896-1915.
TULUN B. (1996) Diplomatik Yazışma ve Konuşma Metinlerinden Örnekler. Ankara: Dışişleri Eğitim Merkezi Yayınları no: 68.
VURAL-KAYA S. (2007). Diplomasi Metinleri Çevirisi Örneğinde Kaynak Metin-Erek Metin Bağıntısı. Dil ve Edebiyat Dergisi, 4:1, 49-67.
YETKIN N. (2011) Partial False Friends in English-Turkish Translations: Diplomatic Texts. Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28:1, 207-221.

 

Yazışma / Correspondence:

Nihal Yetkin, Yrd.Doç.Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Adres/Adress: İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü  Sakarya Cad. No.156 35330 Balçova/İzmir

E-posta: nihal.yetkin@ieu.edu.tr

Alındığı Tarih/Received May 2 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta