Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

İran Türkolojisi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi: Tezler
BİCBABAİ, Behrouz   

MTAD 2012,9(2):119-143; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.2.17
E-yayın Tarihi: 17 Temmuz 2012
Makale (PDF 677 KB)

 

 

 

A Bibliographical Essay on Iran Turkology: Theses
BİCBABAİ, Behrouz   
JMTS 2012,9(2):119-143; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.2.17
Published online: 17 July 2012
Article (PDF
677 KB)

 


 

ÖZET
İran uzun zaman Türklük bilimince gözden kaçmış bir bölge olmakla birlikte, son yıllarda İran Türklüğüyle ilgili çalışmalar hızlanmıştır. Bugünkü çalışmaların hangi seviyede ve hangi yönde olduğunu bilmek gelecekte bu alanda yapılacak çalışmalara doğru yolu gösterebilir. Bugüne kadar İran Türklüğüyle ilgili çalışmalar tezler, makale–bildiriler ve kitaplardan ibarettir. Bu bibliyografya çalışması ise İran ve İran dışında İran Türklüğüyle ilgili olarak yapılmış ve yapılmakta olan tezleri kapsamaktadır. Bugüne kadar İran Türklüğü hakkında çalışılmış veya çalışılmakta olan 197 lisansüstü tez tespit edilmiştir. Elbette bu çalışmanın bütün tezleri içerdiği iddiasında değiliz. Gözümüzden kaçmış olan çalışmalar olabilir. Ancak alanla ilgilenen araştırmacılara İran Türkolojisiyle ilgili olarak yapılmış ve yapılmakta olan tezlerin ulaşabildiğimiz kadarının derli-toplu ve tematik bir sınıflandırması yapılmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Tezler, Türkoloji, İran Türkolojisi, diyalektology.


ABSTRACT
For a long time Iran was hidden from Turkology’s eyes but in recent years the studies about Iran Turkology’s has speed up. Knowing the level and direction of these studies can help researches which will be made on this area in the future. Up to now, the studies on Iran Turkology consist of theses, papers - lectures and the books. This paper covers completed and on going theses about Iran Turkology.  It takes all of the theses in Iran and out of Iran. There are 197 completed and on going theses counted about Iran Turkology until today. Certainly this doesn’t mean that every such thesis has been found out. We tried to inspect all of these theses but it is understandable that few theses may have been missed from our eyes. Yet, we tried to do a thematic classification of theses which have completed and on going about Iran Turkology for researchers who interested in this field.  

KEY WORDS
Thesis, Turkology, Turkology of Iran, dialectology.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

DOERFER, G. (1969). “İran’daki Türk Dilleri”, TDAY-Belleten, Ankara, s. 1-2.
GÖKDAĞ, Bilgehan A. (2006). Salmas Ağzı. Çorum: Karam Yay.
GÖKDAĞ B. A., M. R. HEYET (2004). “İran Türklerinde Kimlik Meselesi”, Bilig, Sayı: 30, s. 51-84.
KARİNİ, Jahangir (2009). Erdebil ili ağızları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
http//www.irandoc.com.ir

 

Yazışma / Correspondence:

Behrouz Bicbabaei, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora öğrencisi.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: behruzbaba@yahoo.com  

Alındığı Tarih/Received February 5 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta