Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu

MTAD 2013,10(3):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.22
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Makale (PDF 149 KB)

 

Introduction
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu 
JMTS 2013,10(3):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.22
Published online: 11 November 2013
Article (PDF
149 KB)


 

 

Yazışma / Correspondence:

F. Sema Barutcu Özönder
, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü Bşk.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü. Sıhhiye/Ankara A
E-posta: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta