Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Çıkış Giriş


 

Tanıtma: Celal Kulizade MEZERCİ, Āşinā-yi bā Zebān-i Türkī-yi Ḫorāsānī – Xurāsān Türkü Dili Tānışlığı (Horasan Türkçesiyle Tanışma), Damine Yayınevi, Meşhed, 2011.   ISBN: 978-964-5805-91-1, 328 s.
RAHİMİ, Musa  
MTAD 2014,11(2):142-144; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.24
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014 
Makale (PDF
252 KB)

 

 

 

Review: Celal Kulizade MEZERCİ, Āşinā-yi bā Zebān-i Türkī-yi Ḫorāsānī – Xurāsān Türkü Dili Tānışlığı (Horasan Türkçesiyle Tanışma), Damine Yayınevi, Meşhed, 2011.   ISBN: 978-964-5805-91-1, 328 p.
RAHİMİ, Musa  

JMTS 2014,11(2):142-144; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.24
Published online: 5 September 2014 
Article (PDF
252 KB)


 

 

Yazışma / Correspondence:


Mousa (Musa) Rahimi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara/TÜRKİYE

E-posta: rahimi.musa@gmail.com

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta