Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Çıkış Giriş


 

Haber: III. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Polonya-Türkiye İlişkilerinin 600. Yıl Dönümü- Türkoloji Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını, Varşova Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi ve Yunus Emre Enstitüsü, 25-27 Haziran 2014, Varşova.
YILDIRIM, Zeynep
MTAD 2014,11(2):148-150; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.26
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014 
Makale (PDF
217 KB)

 

 

Review:Third International Congress of Turkology “600 Years of Polish–Turkish Relations - Research on Turkology Yesterday, Today and Tomorrow”, University of Warsaw Faculty of Oriental Studies Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples in co-operation with the Warsaw branch of the Yunus Emre Institute, 25-27th June 2014, Warsaw.
YILDIRIM, Zeynep

JMTS 2014,11(2):148-150; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.26
Published online: 5 September 2014 
Article (PDF
217 KB)


 

Yazışma / Correspondence:

Zeynep Yıldırmı,
Araş.Gör., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara/TÜRKİYE

E-posta: Zeynep.Yildirim@ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta