Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 9, Sayı 4 (Aralık 2012)
Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Mahtumkulu Firakı Türkmen Halkının Millî Gururu
AŞIROV, Annagurban
MTAD 2012,9(4):7-21; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.34
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Makale (PDF 321 KB)

 

 

Mahtumkulu Firakî: The National Pride of Turkmen People
AŞIROV, Annagurban
JMTS 2012,9(4):7-21; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.34
Published online: 11 February 2013
Article (PDF 321 KB)

 


 

ÖZET
Bu makalede Türkmen edebiyatının bilimsel yönden araştırılması konusu kapsamında, bugüne kadar Mahtumkulu'nun hayatına ve şiirsel yaratıcılığına ait yapılmış çalışmalar üzerinde durulmuştur. Şairin hayatı ve eserleri hakkındaki bilgiler verilmiştir. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un belirttiği gibi bugün Firakî'nın şiirsel dünyası, bin yılların devamında daha da gelişerek mükemmel bir Türkmen felsefesine, milletin kalbinin sesine, Türkmen ruhunun en sağlam gücüne dönüşmüştür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Mahtumkulu Firaki, Türkmen edebiyatı, şiirsel yaratıcılık, Türkmen felsefesi.


ABSTRACT
In order to explore Turkmen literature, in this article, all of the works published on the life and the poetic creativity of Mahtumkulu are investigated and reviewed. Information about the life and works of the poet is added to the investigation. As the president of Turkmenistan Gurbanguli Berdimuhammedov, states Firakî’s world of poetry, which has developed over the millennium, became an exemplary philosophy for Turkmens and the voice of their hearts, and the strength of the Turkmen soul.  

KEY WORDS
Mahtumkulu Firaki, Turkmen literature, poetic creativity, Turkmen philosophy.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

VAMBÉRY, Ármin (1865) Puteşestviye po Sredney Azii. St. Petersburg, 159s.
GÜRGENLİ, Ahundov (1939) “Türkmen Klassık Şahırları”,  Sovet Edebiyatı, № 9.
GÜRGENLİ, Ahundov (1940) Magtımgulı, Saylanan Goşgular, Türkmendövletneşir, Aşgabat.
ALİYEV, R. (1941) Magtımgulı, Saylanan Eserler, Aşgabat.
GARRIYEV, B.A. (1945) “Türkmen Edebiyatı Bizin Guvancımızdır”, Sovet Edebiyatı. №4-5, 38 s.
GARRIYEV B. A. (1950) “Magtımgulının Tercimehalı Hakında”, SSSR YA TF Habarları, №2, 3-8.
RECEBOV, R. (1960) “Magtımgulının Doglan Yılını Anıklamak Ugrunda”, Magtımgulı (Şahırın Ömrüne ve Dörediciligine Degişli Makalalar Yıgındısı), TDN. Aşgabat, 189-192.
KÖSEYEV, M. (1972) Edebiyat barada söhbet, Aşgabat: Türkmenistan.
BARTOLD, V. V. (1968) Soçineniya, Tom 5. Moskva, 1968.
BERTELS Y. E. (1960) “Sanatsal Yaratıcılık Hakkında Mahtumkulu’nun Fikirleri”, Magtımgulı (Şahırıň Ömrüne Ve Dörediciligine Degişli Makalalar Yıgındısı), TDN, Aşgabat.

 

Yazışma / Correspondence:

Annakurban Aşırov,Prof.Dr., Türkmenistan İlimler Akademisi, Milli Kolyazmalar Enstitüsü Başkanı.

Adres/Adress: Milli Kolyazmalar Enstitüsü 744000, Aşkabat ş., Puşkin Köçesi, 13a, Aşgabat/TÜRKMENİSTAN.

Alındığı Tarih/Received Mayıs/May 21 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta