Modern Türklük Araştırmaları Dergisi !0/3 (Eylül 2013)

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Tanıtma: Larry CLARK. Uygur Manichaean Texts: Volume II. Liturgical Texts: Texts, Translations, Commentary. Corpus Fontium Manichaeorum: Series Turcica II. Turnhout: Brepols Publishers, 2013. X+372.
UÇAR, Erdem  
MTAD 2013,10(3):224-227; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.35
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Makale (PDF 176 KB)

 

Review: Larry CLARK. Uygur Manichaean Texts: Volume II. Liturgical Texts: Texts, Translations, Commentary. Corpus Fontium Manichaeorum: Series Turcica II. Turnhout: Brepols Publishers, 2013. X+372.
UÇAR, Erdem  
JMTS 2013,10(3):224-227; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.35

Published online: 11 November 2013
Article (PDF
525 KB)


 

 

Yazışma / Correspondence:

Erdem Uçar, Yrd.Doç.Dr., Gediz Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi.

Adres/Adress: Gediz Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Seyrek Beldesi, Menemen/İzmir 35665
Telefon: +90 (232) 355 00 00/2409 Belgegeçer: +90 (232) 425 68 13
E-posta: erdem.ucar@gediz.edu.tr veya merdemu@gmail.com

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta