Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Çıkış Giriş


 

Tanıtma

Cevat HEYET, Dilimiz, Ädäbiyyatımız vä Kimliyimiz Uğrunda (Mäkalälär Toplusu) I, Bakü: Elm ve tehsil, 2011. ISBN 978-9952-8142-7-9
ŞAHİN, Selcan Sağlık
MTAD 2014,11(3):144-146; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.35
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 

Makale (PDF 254 KB)

 

 

 

Review

Cevat HEYET, Dilimiz, Dilimiz, Ädäbiyyatımız vä Kimliyimiz Uğrunda (Mäkalälär Toplusu) I, Bakü: Elm ve tehsil, 2011. ISBN 978-9952-8142-7-9
ŞAHİN, Selcan Sağlık

JMTS 2014,11(3):144-146; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.35
Published online: 15 December 2014 
Article (PDF 254 KB)

 

Yazışma / Correspondence:

G. Selcan Sağlık Şahin
,Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: saglik@ankara.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Ağustos/August 12 2014

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta