Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Mahtumkulu’nun Türkmensahra’daki Mirası
AGATABAY, Şahruz (AGHATABAI, Shahrouz)
MTAD 2012,9(4):22-43; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.35
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Makale (PDF 7,5 MB)

 

 

 

 

Mahtumkulu’s Heritage in Turkmensahra 
AGHATABAI Shahrouz (AGATABAY Şahruz)  
JMTS 2012,9(4):22-43; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.35
Published online: 11 February 2013
Article (PDF 7,5 MB)

 


 

ÖZET
Mahtumkulu’nun doğum yeri Turkmensahra, İran’ın kuzey doğusundadır ve Mahtumkulu’nun mezarı da bu bölgenin Aktokay isimli noktasında yer almaktadır. Mezarın anıt binası 1999’da yapılmış ve ziyaret merkezi olarak bütün dünya Türkmenlerinin ilgi merkezi haline dönüşmüştür. Mahtumkulu’nun akrabalarının birçoğu Türkmensahra’nın köylerinde yaşamaktadırlar ve onlardan Doyduk Gerkez’de oturan rahmetli Ata İşan Gerkez (Muhammedi) ailesi, ailevî gelenekleri sürdürmek, şairin hayatına dair tarihî rivayetleri aktarmak ve bu köklü, edebiyatsever ailenin eski kütüphanesini korumak gibi önemli roller üstlenmektedir. Şairin en eski yazmaları da Türkmensahra’da korunmaktadır ve Karabebek nüshası da bunlardan biridir. İran’da Mahtumkulu’nun şiirleri ilk kez 1947’de basılmış ve bu tarihten itibaren, İran Türkmenleri tarafından şaiirin eserlerini tanıtma, yayımlama, araştırma ve tercüme alanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İran Türkmenleri, bu millî şairimizden kalma değerli maddî ve manevî mirasın koruyucularıdırlar.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Millî şair, Mahtumkulu, Türkmensahra, Aktokay.


ABSTRACT
Makhtumghuli Firaghi’s birthplace is in Turkmensahra, in the north east of Iran and his burial place is located in Aktokay. His tombstone was erected in 1999 and as a shrine, it has attracted Turkmens’ attention all over the world. Many of his relatives live in the villages of Turkmensahra. The deceased Ata Ishan Gerkez’s (Mohammadi) family who reside in Doyduk Gerkez has played a crucial role in the continuum of the family traditions, transferring historical narratives related to the poet’s life and protecting the old library of this literary family. The poet’s oldest manuscripts are kept in Turkmensahra, Karabebek’s manuscript is being one of them. In Iran, Makhtumghuli’s poems were published for the first time in 1947 and from that date on, many of his works have been produced by the Turkmens in Iran who tried to introduce, publish, research and translate the poet’s works. Turkmens of Iran are the keepers of the remaining valuable physical and spiritual heritage from this national poet.  

KEY WORDS
National poet, Makhtumghuli, Turkmensahra, Aktokay.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKATABAY Ş., (2000). “Pay-e Sohbat-e Mardi az Tabar-e Faragi” (Ata İşan ile Sohbet), Yaprak Dergisi, İlkbahar 2000, 3-5.
Gülistan Ostanı’nın Seyahat ve Turizm Haritası, (2001) Gitaşenasi Müessesesi.
KAZI M. (2000) Mahtumkulı Firagi’nin Kamil Divanı, Günbed-i Kavus: Gülneşr Yayınları.

 

Yazışma / Correspondence:

Şahruz Agatabay (Shahrouz Aghatabai), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: sh_atabay@yahoo.com  

Alındığı Tarih/Received Mayıs/May 21 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta