Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Vefeyat: Kazak Tarihi Edebiyatının Koruyucusu Yazar Dükenbay DOSJAN’ı (09 Eylül 1942-15  Eylül 2013) Kaybettik
OTYZBAYEVA, Zhazira  
MTAD 2013,10(3):228-233; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.36
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Makale (PDF 353 KB)

 

 

Obituary: Dükenbay DOSJAN (09 September 1942-15 September 2013)
OTYZBAYEVA, Zhazira  
JMTS 2013,10(3):228-233; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.36
Published online: 11 November 2013
Article (PDF
353 KB)


 

 

Yazışma / Correspondence:

Zhazira Otyzbayeva, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE.
E-posta: jaskamaria@yahoo.com

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta