Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Çıkış Giriş


 

Tanıtma

Musayyib ARABGOL, Divan-i Aş`ar-i Musayyib Arabgol, Ulum-i İslami Yayınevi, Arak, 2013, 164 s. ISBN: 978-964-8928-25-).
SARDARİNİA Aidin  
MTAD 2014,11(3):147-148; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.36
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 
Makale (PDF 229 KB)

 

 

 

Review

Musayyib ARABGOL, Divan-i Aş`ar-i Musayyib Arabgol, Ulum-i İslami Yayınevi, Arak, 2013, 164 p. ISBN: 978-964-8928-25-9.
SARDARİNİA, Aidin  

JMTS 2014,11(3):147-148; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.36
Published online: 15 December 2014 
Article (PDF 229 KB)

 

Yazışma / Correspondence:

Aidin Sardarinia


E-posta: aidinsardarynia@gmail.com

Alındığı Tarih/Received Eylül/September 1 2014

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta