Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Mahtumkulu’nun Şiir Dünyasının Anlam Yönü
ERDEM, Melek
MTAD 2012,9(4):61-74; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.37
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Makale (PDF 264 KB)

 

 

 

The Semantic Aspect of Mahtumkulu’s World of Poetry
ERDEM, Melek    
JMTS 2012,9(4):61-74; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.37
Published online: 11 February 2013
Article (PDF 264 KB)

 


 

ÖZET
Mahtumkulu, eserlerinde 18. yüzyıl Türkmen hayatını her yönüyle yansıtmıştır. Şiirlerinde anlam olaylarını ustalıkla kullanmıştır. Mecazların yol açtığı çok anlamlılık, şiirlerinde kelime seçiminin en önemli özelliğidir. Şiirlerinde anlatımın güçlü olmasının en mühim sebeplerinden birisi metafor ve metonimlerin geniş ölçüde somutlaştırmalara dayanıyor olmasıdır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Mahtumkulu, şiir, anlam olayları, mecaz, metafor, metonimi, edebî sanatlar.


ABSTRACT
Mahtumkulu reflected many aspects of 18th century Turkmen life style in his works. He skillfully used semantic figures in his poems. The most important feature of the choice of words in his poems is polysemy caused by tropes. One of the most important reasons for having a strong narrative in his poems is the metaphor and metonymy that depend largely on concretizations.  

KEY WORDS
Mahtumkulu, poetry, semantic figurs, trope, metaphor, metonymy, literatural arts.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKSAN Doğan (1978) Anlambilimi ve Türk Anlambilimi. Ankara.
AKSAN Doğan (1999) Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara.
ERDEM Melek (2003) Türkmen Türkçesinde Metaforlar, Ankara: KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi.
ERDEM Melek (2004) “Mağrupi'nin Şiirlerinde Metonimi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 1(1): 55-63.
ERDEM Melek (2006) “Metaphorization of the Material Process During the Mental Process in the Turkish Dialects of the Oghuz Group”, Central Asiatic Journal, 50(2): 279-297.
ERDEM Melek (2009) “The Periphrastic Uses of Participles in Turkmen Turkish”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 6(3): 7-17. DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.30
ERDEM Melek (2010) “The Time Metaphors in Oguz Concept System”. Central Asiatic Journal, 54: 191-206.
GARRIYEV B. A., M. KÖSÄYEV (1959) Mağtımgulı: Saylanan Eserler, Red.: B. KERBABAYEV, Aşgabat.
GARRIYEV B. A., M. KÖSÄYEV (1977) Mağtımgulı: Saylanan Goşgular, Red.: B. KERBABAYEV, Aşgabat.
Kazı Muratdurdı (2008) Mağtımgulı Piraginiñ Kämil Divanı, (Trnskr. ve Düz.: Orazpolat YEKÄYEV) Aşgabat.
LAKOFF George, Mark JOHNSON (1999) Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, New York.
MEREDOV A. (1997) Mağtımgulınıñ Düşündirişli Sözlüği, Gonbed Kabus.
MÜLKAMANOV, A., M. ÖVEZGELDİYEV, M. ÇARIYEV, A. NURYAĞDIYEV, G. NAZAROV (1992) Mağtımgulı: Şığırlar, Üç Tomluk, I Tom, Aşgabat.
NAZAROV G., A. MÜLKAMANOV, M. ÖVEZGELDİYEV, M. ÇARIYEV, A. NURYAĞDIYEV (1983) Mağtımgulı: Saylanan Eserler, (Red.: B.A. Garrıyev, M. KÖSÄYEV, R. RECEBOV, Ş. GANDIMOV, G. NAZAROV), İki Tomluk 1, 2, Aşgabat.
SARIYEV Berdi  (2010) “Türkmen Türkçesinde Fikir Kavramı” Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7(2): 45-56.
SARIYEV Berdi  (2010) “Türkmen Türkçesinde Akıl Kavramı” Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7(4): 13-25.

SARIYEV Berdi (2011) “Türkmen Türkçesinde Gönül Kavramı” Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 8(2): 7-21.

 

Yazışma / Correspondence:

Melek Erdem, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: merdem@ankara.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Mayıs/May 21 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta