Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Tanıtma

Ezgi DEMİREL, Mehmet Vefa NALBANT, Dįvānü Luġāti’t- Türk Grameri II – Söz Dizimi, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2014, XIX + 333 s. ISBN: 978-605-9960-04-5.
BİRAY, Nergis
MTAD 2014,11(3):152-154; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.38
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 
Makale (PDF 260 KB)

 

 

 

Review

Ezgi DEMİREL, Mehmet Vefa NALBANT, Dįvānü Luġāti’t- Türk Grameri II – Söz Dizimi, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2014, XIX + 333 p. ISBN: 978-605-9960-04-5
BİRAY, Nergis
 
JMTS 2014,11(3):152-154; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.38
Published online: 15 December 2014 
Article (PDF 260 KB)

 

Yazışma / Correspondence:

Nergis Biray, Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ

E-posta: nergisb@gmail.com

Alındığı Tarih/Received Eylül/September 22 2014

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta