Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Dil Hayatiyeti Bağlamında Sarı Uygur Türkçesinin Durumu
GUO, Mei
MTAD 2011,8(3):114-120; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.3.40
E-yayın Tarihi: 30 Kasım 2011
Makale (PDF 434 KB)

The Situation of Yellow Yoghur Turkish in the Context of Language Vitality
GUO, Mei
JMTS 2011,8(3):114-120; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.3.40
Published online: 30 November 2011
Article (PDF 434 KB) 

ÖZET

Bugün Sarı Uygurların bir yazı dili yoktur ve standart bir türü bulunmamaktadır. Sarı Uygurların çevresi ve üretim tarzının değişmesi, komşu milletlerle evlilik ve nüfus hareketliliği gibi sebeplerle Sarı Uygurca değişmektedir. Bir yandan kullanım alanı daralırken bir yandan da giderek konuşur sayısı azalmakta, artık genç kuşaklara dil aktarılamamaktadır. Sarı Uygurların büyük çoğunluğu Çince konuşmayı tercih etmektedir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Yellow Yoghur, Yellow Yoghur Turkish, population, language status, language vitality.


ABSTRACT
Yellow Yoghur with no written language, has not yet any standard variety. Yellow Yoghur language is changing radically through change in circumference, mode of production, inter-marriage to neighboring nations, population mobility and etc. Yellow Yoghur is losing its fonctunality and actual speakers at the same time. This situation is leading most Yellow Yoghur to prefer to speak Chinese.


KEY WORDS

Yellow Yoghur, Yellow Yoghur Turkish, population, language status, language vitality.

 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

APPEL R. and P. MUYSKEN (1987) Language Contact and Bilingualism, London: Edward Arnold.

BA Zhanlong (1988) Sarı Uygurcasının Kullanımı ve Öğretimi Üzerine/ xıbu yuguyu de shiyong yu jiaoxue shulue/西部裕固语的使用与教学述略 (Ed: Zhong Jinwen )

BA Zhanlong (2002) Çin Sarı Uygur Araştırmaları Külliyatı/ Zhongguo Yuguzu Yanjiu Jicheng/ 中国裕固族研究集成, Pekin.

CHEN Zongzhen (1985)  “Batı Sarı Uygurcada Erken Döneme Ait Olan Çinceden Alınan Sözcükler/yuguyu zhong de zao qı hanyu jieci/裕固语中的早期汉语借词”, Dil Araştırmaları/ 语言研究, 1985 – 1, 206~214. 

Çin’deki Türk Dillerinin Araştırma Külliyatı / Zhongguo tujueyu yanjiu lunwenji /
中国突厥语研究论文集,1991 Pekin Milli Yayınevi, 287. 

DUMAN Yercan (1994) “Sarı Uygurca’nın Kullanım Durumu / qiantan yuguyu de shiyong qingkuang /浅谈裕固语的使用情况”. Ganzu Milliyetler Araştırma Dergisi 1994-2, 66- 67.

MA Zhengliang (1997) “Sarı Uygur Nüfusunun Büyüklüğü ile Sayılarında Değişim / yuguzu renkou de guimo ji shuliang bianhua / 裕固族人口的规模及数量变动”. Çin Azınlıkların Nüfusu 1997-2, 12.

QARLUQ Abdürreşit Celil (2006) Sarı Uygurların Sosyo–Kültürel Yapısı, Ankara: Altın yayınları

WU Yuan xin (2002) “Sunan İlçesindeki Milliyetlerinin Dilleri kullanmasını Etkileyen Birkaç faktörü/ 影响肃南县各民族语言使用的几个特点 /  yinxiang Sunanxian geminzu yuyan shiyong de jige tedain”. Çin Sarı Uygur Araştırmaları Külliyatı/ Zhongguo Yuguzu Yanjiu Jicheng/ 中国裕固族研究集成, Pekin, 306 -208.

ZHONG Jinwen (2002) “Batı Sarı Uygurcanın Tarihi Konumu ve Günümüzdeki Kullanımı/ Xıbu Yuguyu de Lishi Diwei yu Shiyong Xianzhuang/ 西部裕固语的历史地位与使用 现状”, Çin Sarı Uygur Araştırmaları Külliyatı/ Zhongguo, Yuguzu Yanjiu Jicheng/ 中国裕固族研究集成, Pekin,  276-279.

.

.

Yazışma / Correspondence:

Mei GUO
, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı doktora öğrencisi.


Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE.
E-posta:meiguo83@hotmail.com

Alındığı Tarih/Received May 5 2011

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta