Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Fereyden Ağzı I
HEYET, Mehmet Rıza
MTAD 2012,9(4):82-91; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.40
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Makale (PDF 221 KB)

 

 

 

Fereydan Sub-dialect I
HEYET, Mehmet Rıza
JMTS 2012,9(4):92-107; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.40
Published online: 11 February 2013
Article (PDF 221 KB)

 


 

ÖZET
Bu makalede İran’ın İsfahan eyaletinde bulunan Fereyden bölgesinin coğrafi konumu, tarihi, sosyo-ekonomik durumu, etno-demografik yapısı ve siyasî-idarî durumu hakkında bilgi verildikten sonra, Fereyden Türk ağzının İran’da konuşulan Türk dili içindeki yeri, Fereyden bölgesinde konuşulan diller ve Fereyden ağzının Azerbaycan ve Horasan diyalektleriyle ilişkisine değinilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İran Türkleri, Fereyden Türk ağzı, Azerbaycan Türkçesi, Horasan Türk diyalekti


ABSTRACT
In this article, after giving information about geographical, historical and socio-economic situation and detailing ethno-demographic structure and administrative division of Fereydan region in Isfahan Province of Iran, we have discussed the place of Fereydan Turkish sub-dialect within the Turkish language being spoken in Iran, other languages of the region and this dialect’s relation to the Turkish dialects of Azerbaijan and Khorasan.  

KEY WORDS
Iran Turks, Fereydan Turkish sub-dialect, Azerbaijan Turkish ,Khorasan Turkish dialect.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

GENCEİ Turhan (1994). Türk Dili İsfahan’da Safevîler Derbarında, Varlık Dergisi, S. 92, 31-38.
HEYET Cevat (2001). Târih-é Zeban ve Lehcéhâ-yé Torkî, Peykan Yay., Tahran.
MÜSLİMİ Hüseyin (2002). Fereyden Küçük Kafkasya, El Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 3, 93, Kereç.
MÜSLİMİ Hüseyin, Yayınlanmamış Notları. Şahsî Arşivden.
MÜSLİMİ Hüseyin (2001). Belirteçler Fereyden Türkçesinde, http://qafdagi.blogfa.com.

 

Yazışma / Correspondence:

Mehmet Rıza Heyet, Dr. öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-Posta: mrheyet@gmail.com

Alındığı Tarih/Received Ağustos/August 10 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta