Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Çuvaşların Dil Egemenliği
HUZANGAY, Atner P.   

MTAD 2010,7(3):18-25; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.41
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Makale (PDF 365 KB)

 


The language sovereignty in the Chuvash Republic
HUZANGAY, Atner P.   

JMTS 2010,7(3):18-25; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.41
Published online: 17 November 2010
Article (PDF 365 KB)

F 339 KB)


 

ÖZET
Bu makalede İdil-Ural bölgesinde rasyonel dil siyaseti güderken “dil egemenliği” kavramını kullanma delillerle teyit edilmektedir. Kanunların bazı maddelerinin etkisiz realize edilmesini göstermekle birlikte Rusya Federasyonu ve Çuvaş Cumhuriyeti kanuniyeti analize edilmektedir. Bu karmaşık durumdan çıkış yolu, Bölgesel Diller ve Azınlık Dilleri hakkındaki Avrupa Anlaşması (5 Kasım 1992 tarihinde Strasburg’ta Avrupa Kurulu üyeleri olan devletler tarafınfan imzalanmıştır) tarafından teklif edilen dilleri koruma ve geliştirme ile ilgili norm ve çarelerin önceliğini kabul etmektir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Çuvaş Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, dil egemenliği, diller hakkındaki kanunlar


ABSTRACT
In the article there is substantiated the use of “language sovereignty” concept when carrying out rational language policy in the Idil-Ural region. There are analyzed Russian and Chuvash republican legislations, inefficient realization of separate articles of laws being revealed. The author sees the way out of current situation in the recognition of the priority of norms and measures offered by the European Charter on preservation and development of regional languages and languages of minorities (signed by Member States of Council of Europe in Strasbourg on November, 5th, 1992).

KEY WORDS
Chuvash Republic, Russian Federation, Language sovereignty,  laws about languages

 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

Slovar’ sotsiolingvistiçeskih terminov (2006) Moskova.

MANUKYAN N. (1993) O strukture natsional’nogo suvereniteta v mejdunarodnom prave, Çuvaş En , No: 44.

D’YAÇKOV M.V. (2001) Zakon o yazıkah narodov RF i Yevropeyskaya Hartiya regional’nıh i minoritarnıh yazıkov. Yazık i obşçestvo na poroge novogo tısyaçiletiya: itogi i perspektivı: Tezisı dokladov mejdunarodnoy konferensii, Moskva, 23-25 oktyabrya 2001 g. Moskova, 99-101.

VASİL’YEVA L.N. (2004) Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii o sohranenii i razvitii yazıkov. Jurnal Rossiyskoye pravo, No: 6, 59-65.

Sovet Yevropı: dokumentı po natsional’nomu voprosu (1996)İngilizceden Tercüme.St.Petersburg.

.

.

Yazışma / Correspondence:

Atner P. HUZANGAY
Filoloji İlimleri Adayı, Çuvaşistan Devlet Beşerî Bilimler Enstitüsü Dil Bilimi Bölümü baş ilmî görevlisi, Çeboksarı/Çuvaşistan, Rusya Federasyonu.

Adres: 428015, Rossiya/Çuvaşiya, g. Çeboksarı, Moskovskiy prospekt, d. 29, korpus 1, Çuvaşskiy gosudarstvennıy institut gumanitarnıh nauk

E-posta: anvaska@mail.ru

Alındığı Tarih/Received July 2 2010

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta