Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 11/4 (Aralık 2014)
MTAD


 

 

Sunuş
GÖKGÖZ, Saime Selenga
MTAD 2014,11(4):5-7; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.42
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Makale (PDF 267 KB)

 

Introduction
GÖKGÖZ, Saime Selenga
JMTS 2014,11(4):5-7; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.42
Published online: 19 May 2015
Article (PD
F 267 KB)

 

ÖZET
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi’nin 2014 Aralık sayısı bir özel dosya olarak İsmail Bey Gaspıralı’nın eserine, düşünce ve faaliyetine adanmıştır. Dergimizin bu sayısında, İsmail Bey Gaspıralı’nın Türk dünyasının dün-bugün ve gelecek için değeri ve anlamının canlılığı üzerine düşünmeye davet eden makaleleri bulacaksınız. Onun Türk Ceditçi Nesillerinin rehberi sıfatında güçlü kalemini, Türk düşünce tarihi içindeki yeri bağlamında ele alan bu makaleler, İsmail Bey Gaspıralı’yı modern siyasî düşünür ve mücadele adamı olarak değerlendiren ve onun mirasını minnet duygusuyla tartışıp tahlil eden çalışmalar olmuştur. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER
İsmail Bey Gaspıralı, Türk Ceditçiliği, Türk Ceditçiler, 19. Yüzyıl - 20. Yüzyıl Başı Türk ve İslam Dünyası, Rus Çarlığı, Tercüman gazetesi.

 


 

ABSTRACT
Before we have published two pages of “Tonguç” and “Şafak” texts which we have obtained from V. Y. Gankeviç. Now by publishing the whole text of “Şafak” we’ll analyse these two journals’ index and try to identify in which conditions, preparations and thoughts Ismail Gaspirali started his journalism and literary life. This is the conclusion we have came from these texts: Before he started to journalism he investigated, thought quite a lot about the problems and situation of Turkish and Islamic world. Firstly he decided to solve the education problem and to spread Turkic consciousness by fixing dynamic islamic thought without superstitions through the society during his whole life.

KEY WORDS
İsmail Bey Gaspıralı - Ismail Bey Gaspıralı Special Issue, Türk-Tatar Jadidism, Türk-Tatar Jadidists, 19th Century - Beginning of 20th Century Turkish and Islam Worlds, Russian Tsardom, Tercüman newspaper.


Yazışma / Correspondence:

Saime Selenga Gökgöz, Doç.Dr., Hacettepe Ü, Atatürk ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi.

Adres: Hacettepe Ü, Atatürk ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Beytepe/Ankara
E-posta: ssgokgoz@hacettepe.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Aralık/December 27 2014

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta