Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 9, Sayı 4 (Aralık 2012)
Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

İran Türkolojisi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi: Kitaplar
BİCBABAİ, Behrouz
MTAD 2012,9(4):82-91; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.44
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Makale (PDF 397 KB)

 

 

 

A Bibliographical Essay on Iran Turcology: Books
BİCBABAI Behrouz (BİKBABAİ, Behruz )
JMTS 2012,9(4):92-107; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.44
Published online: 11 February 2013
Article (PDF 397 KB)

 


 

ÖZET
İran uzun zaman Türklük bilimince gözden kaçmış bir bölge olmakla birlikte, son yıllarda İran Türklüğüyle ilgili çalışmalar hızlanmıştır. Bugüne kadar İran Türklüğüyle ilgili çalışmalar tezler, makale–bildiriler ve kitaplardan ibarettir. Bu bibliyografya çalışması ise İran ve İran dışında İran Türklüğüyle ilgili olarak yazılmış kitapları kapsamaktadır. Bugüne kadar İran Türklüğü hakkında yazılmış 160 kitap tespit edilmiştir. Elbette bu çalışmada gözümüzden kaçmış bazı kitaplar olabilir. Ancak alanla ilgilenen araştırmacılara İran ve İran dışında İran Türkolojisiyle ilgili olarak yazılmış kitapların ulaşabildiğimiz kadarının derli-toplu ve tematik bir sınıflandırması verilmeye çalışılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türkoloji, İran Türklüğü, İran Türkolojisi ile ilgili olarak yazılmış kitaplar.


ABSTRACT
Iran was hidden from Turkologists’ eyes in the past but in recent years the works about Iran’s Turkology has gained momentum. Knowing the quality and quantity of the works will help to be more exact on the research in the field. The works studied are theses, papers, lectures and books. This paper, however, contains only the books published in and out of Iran. There are about 165 books published so far. We tried to gather all of the books, but it is obvious that a few books may be forgotten as a result of our inability in reaching them.  

KEY WORDS
Turkology, Turkology of Iran, published books on Turkology of Iran.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

DOERFER, G. (1969). “İran’daki Türk Dilleri”, TDAY-Belleten, Ankara, s. 1-2.
GÖKDAĞ, Bilgehan A. (2006). Salmas Ağzı. Çorum: Karam Yay.
GÖKDAĞ, B. A.; HEYET. M.R., (2004). “İran Türklerinde Kimlik Meselesi”, Bilig, Sayı: 30, s. 51-84.
KARİNİ, Jahangir (2009). Erdebil İli Ağızları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
hppt//www.irandoc.com.ir

 

Yazışma / Correspondence:

Behrouz Bicbabaei, Dr., İran.

Adres/Adress: E-posta: behruzbaba@yahoo.com

Alındığı Tarih/Received July 20 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta