Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


Интерпретация концепции личности в узбекской художественной публицистике
КУРБАНОВА, Саида Бекчановна
MTAD 2010,7(3):73-85; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.46
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Makale (PDF 320 KB)


 

The concept of the person in Uzbek art publicism
KURBANOVA, Saida Bekchanovna
JMTS 2010,7(3):73-85; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.46
Published online: 17 November 2010
Article (PDF 320 KB) 

ÖZET
Makalede ünlü yazarlar Utkur Haşimov ve Hurşida Dustmuhammed’in edebî eserleri örneğinde edebî eserlerde birey kavramı üzerinde durulmaktadır. Haşimov’un eserlerinde toplum ve birey ilişkisi manevî-ahlakî ilkelere dayanmaktadır. H. Dustmuhammed’in eserlerinde birey kavramı genel sosyal, ahlakî ve edebî kriterlerin  karşılaştırmalı çözümlenmesinden geçmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Edebi eser, birey, toplum, yazar kavramı, birey kavramı, milliyet


ABSTRACT
In article, questions of the concept of the person in art publicism are opened on an example of art publicism of giving out writers of Utkur Hashimov and Hurshid Dostmuhammad. In society and person U. Hashimov's publicism of the relation lean against spiritually - moral principles. In H. Dustmuhammed's publicism the concept of the person follows from the comparative analysis general social, moral and literary criterion.

KEY WORDS

art publicism, the person, societies, concepts of the author, the concept of the person, a nationality

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

Дустмухаммед Х. (2000) Радости свободного волнения. Ташкент: Издательство «Маънавият».

Курбанова С (2007) Рукописи не горят. Личный архив.

Хашимов У.  (1984)  Белая радуга. Ташкент:  Издательство «Адабиёт ва санъат».

Эркаев А. (2006) Критерии свободного волнения. Тафаккур, 1, 12-16.

.

Yazışma / Correspondence:

КУРБАНОВА Саида Бекчановна
Соискатель отделения “Процессы современной  литературы” института Языка и литературы имени Алишера Навои Академии наук Республики Узбекистан.
Адрес: Республика Узбекистан,  Хорезмская область, (220800) Ханкинский район, улица Халклар дустлиги, 35а. Тел: +998623991190.

E-posta: saida-09@mail.ru

Alındığı Tarih/Received May 18 2010


 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF &Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta