Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 10/3 (Eylül 2014)

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Text Reduction as a Technical Constraint in Subtitling versus Humor Translation
YETKİN KARAKOÇ, Nihal
MTAD 2013,10(4):177-187; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.49
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Makale (PDF 299 KB)

 

 

Text Reduction as a Technical Constraint in Subtitling versus Humor Translation
YETKİN KARAKOÇ, Nihal
JMTS 2013,10(4):177-187; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.49
Published online: 2 February 2014
Article (PDF 299 KB)


 

ÖZET

With the globalising as well as glocalising world, subtitling occupies a more important place. Being part of a multi-disciplinary doctoral dissertation (Author: 2009), this descriptive study focuses on Subtitling oriented Text Reduction Strategies to analyze humor and translatability in English-into-Turkish subtitling under the translational perspective. To this end, the episode “Homer the Heretic” and  the section “The Devil and Homer Simpson” of the episode “Halloween Special IV”of a well-known American animated sitcom series “The Simpsons” were used as corpus for the case study. The Subtitling oriented Text Reduction Strategies were analyzed in three steps, following Antonini (2005: 213-214). The results indicated that the errors encountered in this study do not stem from the technical constraints of subtitling in general.The possible ideological and other unknown factors aside, the detected errors seem to be arising from the inability of the translator(s) to understand and translate the culturally humorous elements, which would unfavorably affect the perception of the humorous elements by the target viewers.The student reports further reinforce the literature findings that humor varies from person to person, which may affect the reception and the resultant loss in humorous elements.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Subtitling, humor, subtitling oriented text reduction strategies, humor and translatability in English-into-Turkish subtitling.


ABSTRACT
Küreselleşen ve küreselliğin içinde yerelleşen (glocalising) dünyada, altyazı daha önemli bir konum edinmiştir. Çok disiplinli bir doktora tezinin bir parçası olan bu çalışma Altyazıya yönelik Metin Kısaltma Stratejileri üzerinde odaklanarak çeviribilimsel bir bakış açısıyla İngilizceden Türkçeye altyazıda mizah ve çevirilebilirlik hususunu incelemektedir. Bu amaçla, bütünce olarak “The Simpsons” adlı ünlü Amerikan sitcom animasyon dizisinin “Homer the Heretic” ve “Halloween Special IV bölümünün “The Devil and Homer Simpson” kısmı kullanılmıştır. Altyazıya yönelik metin kısaltma stratejileri Antonini’ye (2005: 213-214) uygun bir biçimide incelenmiştir. Sonuçlar bu çalışmada karşılaşılan hataların genel olarak altyazının teknik kısıtlamalarından kaynaklanmadığını ortaya koymakta, tesbit edilen hataların daha çok çevirmen(ler)in kültürel anlamda mizahi olan öğeleri anlayamamasından kaynaklandığını ve bu durumun hedef kitle tarafından mizahi öğelerin algılanmasını  olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.Ayrıca öğrenci raporları da literatürde bulgulanan mizahın kişisel olduğu ve bunun mizahi öğelerin algılanmasını ve bundan doğan kayıpları etkileyebileceği gerçeğini de pekiştirmektedir.

KEY WORDS
Altyazı çevirisi, Mizah çevirisi, altyazıya yönelik metin kısaltma stratejileri, İngilizceden Türkçeye altyazıda mizah ve çevrilebilirlik.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ANTONINI R. (2005) The Perception of Subtitled Humor in Italy. Humor, 18-2, 209-225.
BAKER M. (1998/2001) (ed.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge.
BOZTAŞ İ., & OKYAYUZ-YENER, Ş. (1998) Film Çevirilerinde Biçem ve Dil Değişkeleri Üzerine Bir Çalışma. Çeviribilim ve Uygulamaları Ankara: Bizim Büro Basımevi.
CHAUME F. (2004) Film Studies and Translation Studies: Two Disciplines at Stake in Audiovisual Translation. [Electronic Version] Meta, XLIX, 1, 2004, 12-24.
CHEN S. (2004) Linguistic Dimensions of Subtitling: Perspectives from Taiwan. [Electronic Version] Meta,XLIX, 1, 115-124.
CHIARO D. (2006) Verbally Expressed Humor on Screen: Reflections on Translation and Reception. Journal of Specialized Translation, 6, 1-5.
DIAZ CINTAS J. (2005) Back to the Future in Subtitling. Challenges of Multidimensional Translation. Conference Proceedings, 1-17.
http://www.euroconferences.info/proceedings/2005_Proceedings/2005_DiazCintas_Jorge.pdf. (02.05.2008)
KARAMITROGLOU F. (2000) Towards a Methodology for the Investigation of Norms in Audiovisual Translation. Amsterdam/Atlanta.G.A.: Rodopi.
PEDERSEN J. (2007) Cultural Interchangeability: The Effects of Substituting Cultural References in Subtitling. Perspectives: Studies in Translatology, 15, 1, 30-48.
PETTIT Z. (2004) The Audio-visual Text: Subtitling and Dubbing Different Genres.[Electronic Version] Meta, XIIX, 1, 25-38.
SCHWARZ B. (2003) Translation in a Confined Space. Film Subtitling 2. Translation Journal, vol 7.no.1. http://accurapid.com/journal/22subtitles.htm  (02.04.2008)
SPANAKAKI K. (2007) Translating Humor for Subtitling. Translation Journal, 11, 2.
TAIVALKOSKI-SHILOV K. (2008) Subtitling 8 Mile in Three Languages. Target 20, 2, 249-274.The Simpsons. http://en.wikipedia.org/wiki/Simpson_family (26.11.2008)
YETKİN N. (2009) Analyzing the Translatability in Subtitled Humor in the Turkish Cultural and Linguistic Context, Unpublished doctoral dissertation, Ankara.

 

Yazışma / Correspondence:

Nihal Yetkin Karakoç, Yrd.Doç.Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi.
Adres: İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Sakarya Cad. No.156 35330 Balçova/İzmir
E-posta:  nihal.yetkin@ieu.edu.tr
Belge-geçer: 2322792626
Tel: 0232 488 85 21

Alındığı Tarih/Received Haziran/June 7 2013

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta