Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Kırgız Türkçesinin İçkilik Ağzında /-l-/ Düşmesi
KILIÇ, Filiz
MTAD 2013,10(4):188-195; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.50
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Makale (PDF 284 KB)

 

 

The Syncope of Consonant /-l-/ in Ichkilik Kyrgyz Sub-Dialect
KILIÇ, Filiz
MTAD 2013,10(4):188-195; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.50
Published online: 2 February 2014
Article (PDF 284 KB)


 

ÖZET

İçkilik ağzı Kırgız diyalekt alanı içinde çok özel bir yer tutar. Taşıdığı ses bilgisi, şekil bilgisi ve sözlük bilgisi özellikleri ile İçkilik ağzı, standart dilden ve diğer ağızlardan en çok ayrılan ağızdır. Bu dil özelliklerinden biri de belli şartlar altında bazı tek heceli fiillerin kökündeki /-l-/ sesinin düşmesidir. Bu yazıda kendi derlediğimiz ağız malzemesinden faydalanarak İçkilik ağzında /-l-/ düşmesinin örneklerini inceledik.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Kırgız Türkçesi, İçkilik ağzı, diyalektoloji, diyalekt alanı, ses düşmesi.


ABSTRACT
Ichkilik dialect occupies a very special place in the Kyrgyz dialect area. It is the most diverse dialect of the standard language and other Kyrgyz dialects by the terms of the phonological, morphological and lexical features. One of the phonological properties of this dialect is syncope of the consonant /-l-/ which occurs in the monosyllable verbs. In this article we studied the examples of the syncope of /-l-/ by the help of the dialectological material compiled by us.

KEY WORDS
Kyrgyz Turkish, Ichkilik dialect, dialectology, dialect area, syncope.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ABDULDAYEV E. (1966) Kırgız Govorloru. Frunze: İlim Basması.
ABRAMZON S.M. (1971) Kirgizı i ix etnogenetiçeskie i istoriko-kul’turnıe svyazi. Leningrad: İzd. “Nauka”.
BATMANOV İ.A. (1938) Severnıye dialektı kirgizskogo yazıka. Frunze: Kirgizgosizdat.
DOR R., NAUMANN C.M. (1978) Die Kirghisen des afghanischen Pamir. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.
HEERINGA W., NERBONNE J., NIEBAUM H., NIEUWEBOER R., KLEIWEG P. (2000) Dutch-German contact in and around Bentheim. Languages in Contact (D.G. GILBERS, J. NERBONNE, J. SCHAEKEN) Studies in Slavic and General Linguistics 28, Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 145-156.
KILIÇ F. (2003) Kırgız Türkçesinin İçkilik Ağzı. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt V, Bahar 2003, Sayı: 1, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 81-135.
MUKAMBAYEV C. (1976) Kırgız Tilinin Dialektologiyalık Sözdügü. I-Tom, ekinçi basılışı, Frunze: İlim Basması.
RADLOFF W. (1885) Proben der Volksliteratur der nördlichen türkischen Stämme, V. Theil: Der Dialect der Kara-Kirgisen. St. Petersburg.
YUDAHİN K.K. (1948) İz lyaylyakskix materialov. Trudı İYaL Kirgiz. FAN SSSR, v. 2, Frunze, 31-38.
YUNUSALİYEV B.M. (1954) Kırgız Dialektologiyası Boyunça Programma. Frunze: Mektep Basması.
YUNUSALİYEV B.M. (1971) Kırgız Dialektologiyası. Frunze: Mektep Basması.

 

Yazışma / Correspondence:

Filiz Kılıç, Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi.
Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye, Ankara/Türkiye.

E-posta: kilicf@ankara.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Eylül/September 15 2013

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta