Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 19-22 Kasım 2013, Ankara/TÜRKİYE
AKHATABAI, Shahrouz
MTAD 2013,10(4):215-223; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.52
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Makale (PDF 175 KB)

 

 

Symposium on Modern Turkish Studies 2013, Ankara University Faculty of Letters, The Department of Modern Turkish Dialects and Literature, 19-22 November 2013, Ankara/TÜRKİYE)
AKHATABAI, Shahrouz
JMTS 2013,10(4):215-223; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.52
Published online: 2 Şubat 2014
Article (PDF 175 KB)


 

 

Yazışma / Correspondence:

Şahruz Agatabay (Shahrouz Aghatabai), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi.
Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: sh_atabay@yahoo.com

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta