Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması. UNESCO-Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kars 2011, 175 s.
ERDEM, Melek
MTAD 2013,10(4):224-229; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.53
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Makale (PDF 178 KB)

 

 

Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması. UNESCO-Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kars 2011, 175 pp.
ERDEM, Melek
JMTS 2013,10(4):224-229; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.53
Published online: 2 February 2014
Article (PDF 178 KB)


 

 

Yazışma / Correspondence:

Melek Erdem,
Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı öğretim üyesi.
Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: merdem@ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta