MTAD


 

 

Cedit Dramasına Işık Tutan Bir Eser: Cedid Draması, Şuhret Rızayev, “ŞARK” Neşriyat- Matbaa Kontsernining Baş Tahririyeti, Taşkent, 1997: 320 s.
ÖZ ÖZCAN, Aynur
MTAD 2014,11(4):452-463; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.62
E-yayın Tarihi:19 Mayıs 2015 
Makale (PDF 2,7 MB)

 

Cedid Draması, Şuhret Rızayev, “ŞARK” Neşriyat- Matbaa Kontsernining Baş Tahririyeti, Taşkent, 1997: 320 p.
ÖZ ÖZCAN, Aynur

JMTS 2014,11(4):452-463; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.62
Published online: 19 May2015 
Article (PDF 2,7 MB)

 

Yazışma / Correspondence:

Aynur Öz Özcan, Doç.Dr., Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi.

Adres: Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 06100 Sıhhıye/Ankara – TÜRKİYE

E-posta: ozaynur@humanity.ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta