Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


Polonyalı Kont Edward Raczyński’nin Anılarında İstanbul
ARIK, Sabire   

MTAD 2010,7(4):112-123; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.64
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Makale (PDF 294 KB)


 

Istanbul in Polish Count Edward Raczyński's Memoirs
ARIK, Sabire
JMTS 2010,7(4):112-123; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.64
Published online: 22 February 2011
Article (English) (PDF 294 KB) 

ABSTRACT

In the historical period from the 15th century when Turkish-Polish relationships began, The capital imperial city of Constantinople-İstanbul has always remained important for the Polish society. Consequently, the interest of the Polish people to Istanbul has never diminished in the invasion period as it was in the peace period, and, it has even increased in the invasion years of Poland. Many Polish people have visited Istanbul at various times. This includes the ones who traveled for touristic purposes, in addition to political migrants, merchants or pilgrims. Among the Polish people who track down the trails of antique Greek culture in Anatolian territories, historian Edward Raczyński has a particular place. Raczyński, who traveled first to Istanbul, then Çanakkale in the trace of Troy, has written down his various observations which belong to the 19th century of Istanbul with its historical and cultural life in his memoirs.

KEY WORDS


Edward Raczyński, Poland, Lehistan, 19th Century, Polish travelers, Istanbul


ÖZET

Türkiye–Polonya ilişkilerinin başladığı XV. yüzyıldan günümüze kadar tarihî süreçte Konstantiniyye-İstanbul Polonya toplumu için her zaman önemini korumuştur. Dolayısıyla barış dönemlerinde olduğu gibi savaş dönemlerinde de Polonyalıların İstanbul’a olan ilgisi hiç azalmamış, hatta Polonya’nın işgal yıllarında daha da artmıştır. İstanbul'a çeşitli dönemlerde pek çok Polonyalı gelmiştir. Siyasî göçmenlerin, tüccarların ya da hac için gelenlerin yanı sıra turistik amaçlı gelenler de olmuştur. Özellikle Anadolu topraklarında antik Yunan kültürünün izini süren Polonyalılar arasında Edward Raczyński’nin önemli bir yeri vardır. Truva'nın izinde önce İstanbul’a, daha sonra da Çanakkale’ye giden Raczyński, XIX. yüzyıl İstanbul’una, onun tarihî ve kültürel yaşamına ait pek çok gözlemini anılarında kaleme almıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Edward Raczyński, Polonya, Lehistan, XIX yüzyıl, Polonyalı seyyahlar, İstanbul

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

RACZYŃSKI Edward (1823) Dziennik Podrozy do Turcyi Odbytej w Roku MDCCCXIV Przez Edwarda Raczyńskiego, Wrocław.

.

Yazışma / Correspondence:

Sabire ARIK

Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Sıhhıye/Ankara.

E-posta: bazyliszek2005@gmail.com, esarik@humanity.ankara.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Temmuz/July 4, 2010


 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF &Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta