Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


Two Literary Works in the Labyrinth of Texts: Araba Sevdası (The Carriage Affair) and Mehmed Muzaffer Mecmuası (Mehmed Muzaffer's Anthology)
ŞAHİN, Seval
MTAD 2010,7(4):147-164; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.66
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Makale (PDF 435 KB)


 

Two Literary Works in the Labyrinth of Texts: Araba Sevdası (The Carriage Affair) and Mehmed Muzaffer Mecmuası (Mehmed Muzaffer's Anthology)
ŞAHİN, Seval
JMTS 2010,7(4):147-164; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.66
Published online: 22 February 2011
Article (English) (PDF 435 KB) 

ABSTRACT

Recaizâde Mahmud Ekrem is one of the most important Ottoman-Turkish writers. His novel, Araba Sevdası (The Carriage Affair),is the first contemporary work of Turkish Literature, therefore a lot has been written about it, and seemingly a lot will continue to be written. In this article, I will try to bring a new dimension to the debates about the reason why Araba Sevdası was written by Recaizade Mahmud Ekrem. While pursuing this, I will touch on the relationship between Araba Sevdası and its contemporary works, but first a word about Muallim Naci’s Mehmed Muzaffer Mecmuası (Mehmed Muzaffer’s Anthology).

KEY WORDS

Muallim Naci, Recaizâde Ekrem, Mehmed Muzaffer Mecmuası (Mehmed Muzaffer’s Anthology), Araba Sevdası (The Carriage Affair).

 
 

ÖZET

Recaizâde Mahmud Ekrem, en önemli Osmanlı-Türk yazarlarından biridir. Eseri Araba Sevdası ise Türk edebiyatının ilk modern eseridir, bu nedenle de üzerinde birçok yazılar yazılmıştır, yazılmaya da devam edecek bir nitelik sergilemektedir. Bu yazıda Araba Sevdası’nın Recaizâde Mahmud Ekrem tarafından yazılma nedeni konusundaki tartışmalara yeni bir boyut katmaya çalışılmıştır. Bunun izini sürerken de Araba Sevdası’nın dönemindeki eserlerle arasındaki ilişkiye değinilmiş, Muallim Naci’nin Mehmed Muzaffer Mecmuası bu bağlamda esas alınmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER


Muallim Naci, Recaizâde Mahmud Ekrem, Mehmed Muzaffer Mecmuası, Araba Sevdası.


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

MUALLİM NACİ (2006) Mehmed Muzaffer Mecmuası, Ed. Seval ŞAHİN, İstanbul: Kitap Yayınları.

RECAİZADE MAHMUD EKREM (2004) Araba Sevdası, Ed. Sabahattin CAGIN, İstanbul: Özgür Yayınları.

AHMED MİDHAT EFENDİ (2000) Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş?, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Huseyin Fellah, Ed. Kazım YETİŞ- Necat BİRİNCİ-Fatih ANDI, Ankara: TDK Yayınları.

BEŞİR FUAD (1999) Şiir ve Hakikat, Ed. Handan İNCİ, YKY, Istanbul.

TARAKÇI Celal (1994) Muallim Naci Efendi-Hayatı ve Eserlerinin Tedkiki, Samsun.

MARDİN Şerif (2005) Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, Istanbul.

GÜRBİLEK Nurdan (2004) Kör Ayna-Kayıp Şark, Metis Yayınları, İstanbul.

TANPINAR Ahmet Hamdi (1988) 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, Istanbul.

PARLA Jale (1993) Babalar ve Oğullar, İletişim Yayınları, Istanbul.

OKAY Orhan (1969) İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad, MEB Yayınları, İstanbul.

DİNO Güzin (1954). Recaizade Ekrem’in Araba Sevdası Romanında Gerçekcilik, Türkiyat Mecmuasi, Cilt XI.

FINN Robert (2003) Türk Romanı, Çev. Tomris UYAR, Agora Yayınları, Istanbul.

.

Yazışma / Correspondence:

Seval ŞAHİN
Assistant Prof.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Adres: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Cumhuriyet Mahallesi, Silahşör Caddesi, No: 89, Bomonti-Şişli İstanbul-TÜRKİYE

E-posta: sevals@msu.edu.tr; sevals@gmail.com

Alındığı Tarih/Received Mayıs/May 19 2010


 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF &Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta