MTAD


 

 

N. V. VAHTİN, Ye.V. GOLOVKO, P. ŞVAYTSER, Russkiye Starojili Sibiri: Sotsial’nıye i Simvoliçeskiye Aspektı Samosoznaniya. M.: Novoye İzdatel’stvo, 2004. 292s. ISBN 5-98379-005-6.
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2015,12(3):112-121; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.30
E-yayın Tarihi: 21 Mart 2016 

Makale (PDF 254 KB)

 

N. V. VAHTİN, Ye.V. GOLOVKO, P. ŞVAYTSER, Russkiye Starojili Sibiri: Sotsial’nıye i Simvoliçeskiye Aspektı Samosoznaniya. M.: Novoye İzdatel’stvo, 2004. 292s. ISBN 5-98379-005-6.
TEZİÇ, Mustafa Can

JMTS 2015,12(3):112-121; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.30
Published online: 21 March 2016 
Article (PDF 2
54 KB)

 

Yazışma / Correspondence:

Mustafa Can Teziç, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi.

Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 06100 Sıhhiye Ankara TÜRKİYE

E-posta: cantezic@yahoo.com

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta