MTAD


 

 

ERGÖBEK, Kulbek Sarasöz (Edebi Tenkit Yazıları). Almatı: Kazakistan, 2013, 572 s.
YILDIZ, Naciye - Aytkül DOSIBAYEVA - Malike SHAİKHYSTAMOVA  
MTAD 2015,12(3):122-130; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.31
E-yayın Tarihi: 21 Mart 2016
 
Makale (PDF 229 KB)

 

ERGÖBEK, Kulbek Sarasöz (Edebi Tenkit Yazıları). Almatı: Kazakistan, 2013, 572 s.
YILDIZ, Naciye - Aytkül DOSIBAYEVA - Malike SHAİKHYSTAMOVA 

JMTS 2015,12(3):122-130; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.31
Published online: 21 March 2016 
Article (PDF 229 KB)

 

Yazışma / Correspondence:

Naciye Yıldız, Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Öğretim Üyesi. 

E-posta: yildiz.naciye@gmail.com

Aytkül Dosıbayeva, Doç.Dr., Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi, Türkoloji Enstitüsü.

Malike Shaikhystamova, Doktora öğrencisi, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Araştırma Görevlisi.

E-posta: 83_malika@mail.ru

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta