MTAD


 

 

Tanıtma
Ali Ekber Sirac EKBERİ, Yad Olsen (Türk Dilinde Bocnurd Ağzında Şiir – Farsça Çevirisi ile Birlikte), Bocnurd: Saluk Yayınevi, 2010.
AĞATABAY, Şahruz
MTAD 2015,12(4):137-139; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.42
E-yayın Tarihi: 23 Nisan 2016

Makale (PDF 7,2 MB)

 

Review
Ali Ekber Sirac EKBERİ, Yad Olsen (Türk Dilinde Bocnurd Ağzında Şiir – Farsça Çevirisi ile Birlikte), Bocnurd: Saluk Yayınevi, 2010.
AĞATABAY, Şahruz
JMTS 2015,12(4):137-139; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.42
Published online: 23 April 2016 
Article
(PDF 7,2 MB)

 Yazışma / Correspondence:

Şahruz Agatabay (Shahrouz Aghatabai), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta: sh_atabay@yahoo.com

Alındığı Tarih/Received 17 Ağustos/August 2015


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta