MTAD


 

 

Güney Azerbaycan'da Çağdaş Edebî Süreç
MEMMEDLİ, Pervane
MTAD 2016,13(1):125-140; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.7
E-yayın Tarihi: 9 Mayıs 2016
Makale (PDF 376 KB)

 

Modern Literal Process in Southern Azerbaijan
MEMMEDLİ, Pervane 
JMTS 2016,13(1):125-140; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.7
Published online: 9 May 2016
Article (PDF 376 KB)

 

ÖZET
Bu makalede Güney Azerbaycan'da çağdaş edebi süreç incelenmekdedir. Güney Azerbaycan'da halkın dili, edebi ve manevi değerleri son 90 yıl içinde sürekli gerginlikte kalıp, baskılı bir hayat yaşadı. Bu nedenle oluşan literatür daha çok direniş, uyanış, ayrılık, hasret,  kendini tespit ve onay gibi içerikler taşımıştır. 1978-79 yılları İran devriminden sonra halkın uzun yıllar hafızalarında yaşayan aşık yaratıcılığına, destanlara, gazel formuna geniş yer verildi. 1980-90-lı yıllardan başlayarak, edebi süreçte canlanma yaşandı. Literatüre yeni kuşak, yeni akım geldi. Azerbaycan, tarih boyunca İran'da önde gelen fikirlerin vericisi olmuştur. Bugün de geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi, bu misyon devam ediyor. Yeni edebi kuşak bir vâris gibi zengin edebi mirasa sahip çıkıp onu koruyor ve literatürde yeni sayfalar açıyor.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Güney Azerbaycan edebiyatı, yeni kuşak, önde gelen fikirlerin vericisi.

 


 

ABSTRACT
The article is dedicated to the study of literature of Southern Azerbaijan. The author comes to conclusion that the local language, norms and values were under constant pressure within the last 90 years. Therefore, most of the writings reflect the issue of resistance and rise, separation and longing. The author emphasizes the possible opportunities for the development of such forms of art as Ashuq, Dastans and Gazelli, after the Islamic Revolution of 1978-1979. The literature processes became more active back in 1990s. The new generation stepped in, and as a result the author concludes that throughout the history Azerbaijan played an important role in development of the progressive views and ideas within Iran. Today, just like the previous centuries, Azerbaijan successfully maintains that mission. The new literature generation has inherited very rich foundation, upon which they successfully maintain the literature traditions by constantly adding to it.

KEY WORDS
Southern Azerbaijan Literature, new generation, leader conductor of idea.

 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ARĞIŞ Hämid (2012) 80 il hekayämiz. Güney Azärbaycan Näsr Antologiyası, İstanbul.
BAYAT Heydär (1990) Alma yolu, Kum: Nävidi-islam.
CAHANGİRZADÄ Ramin (2011)  Daşlar, Şeir toplusu, Bakü: Nurlan.
CÄFÄRİ Huşäng Zäncanlı(1990) Ağ atım, Täbriz: Nikan ketab.
CÄFÄRİ Şärifä (1990) Män atamın kızıyam, Käräc: İntişarate-Pinar.
Cänubi Azärbaycan Ädäbiyyatı Antologiyası  (1994) IV Cild. Bakü: Elm.
DÄLİSEL Aydaş (2006)  Baş çıharan ölüm,Tehran: Yaşmak näşriyyatı.
ÄZİZPUR Mälihä(2012) Mänä bir küçä bağışla, Bakü: Yek Production.
Güney Azärbaycan Ädäbiyyatı Antologiyası. Çağdaş dövr. (2015) Tärtib edäni vä ön sözün müällifi Pärvanä Mämmädli, Bakü: TEAS Press. (= GÄA)
KAFKASİYALI Ali (2002) İran Türk Edebiyatı Antolojisi, VI cilt, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.
KİYAV Kiyan. (2007) Ah, gözlärindä doğulmaq, Tehran: Ändişeye Nev (Färzanä) yayın evi.
KÄBİRİ Rukäyya (2013) İçimdäki kız, Täbriz: Yaran näşriyyatı.
MÄMMÄDLİ Pärvanä (2000) “Varlıq” därgisindä ädäbiyyat mäsäläläri. (Därginin 1979-2000 sayları üzärindä incälämälär), Bakü: Elm.
MÄMMÄDLİ Pärvanä (2015) Cänubi Azärbaycan: ädäbi şäxsiyyätlär, porträtlär, Bakü: Elm.
MUĞANLI Säid (2010) Tanrı darıxır. Şeir toplusu,  Yaşmaq sıra kitabları, Tehran
NİTKİ Hämid (1994) Här rängdän, Täbriz.
UCKAR Ulkär (2011) Balıkçı ällärinä doğru, Bakü.
URMULU Türkan (2005) Gördüm, Urmiya: Yaz näşriyyatı.
ZİHAK Älirza. (2006)  İtkin ulduz, Tehran: Zufa näşriyyatı.Yazışma / Correspondence:

Pervane  Memmedli (Mammadova), Doç.Dr., Azerbaycan Millî Bilim Akademisi, Nizami  Adına Edebiyat Enstitüsü, Güney Azerbaycan Bölümü, Bakü - AZERBAYCAN

E posta:  mamedli_ph@yahoo.com

 Alındığı Tarih/Received Ekim / September 30 2015


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta