MTAD


 

 

Elbek-Dorji Rinçino ve Buryat-Mongol Millî Aydınlarının Düşün ve Siyasî Faaliyetlerinin Gelişimi
TEZİÇ, Mustafa Can     
MTAD 2016,13(2):56-76; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.15
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Makale (PDF 894 KB)

 

The Development Proses of Intellectual and Political Activities’ of Elbek-Dorji Rinchino and Buryat-Mongol National Intellectuals
TEZİÇ, Mustafa Can
JMTS 2016,13(2):56-76; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.15
Published online: 25 September 2016
Article
(PDF 894 KB)

 

ÖZET
Bu yazı kimlik olgusunun bireyin veya toplulukların etkileşime girdikleri yapılar ile zaman içerisinde geliştirmiş oldukları ilişkiler ağı içerisinde gelişebileceği öngörüsü çerçevesinde ele alınmıştır. Buryatya örneğinde olduğu gibi on yedinci yüzyılda Baykal bölgesinin Rus İmparatorluğu’nun hakimiyetine girmesi ile birlikte bölgenin yerlileri olan Buryat soy grupları zaman içerisinde koloniyal yapının kurumları ile girdikleri ilişki ağı içerisinde yerel aidiyetlerinden yükselerek tüm Moğol dili konuşan grupların bir arada algılandığı bir grup aidiyeti geliştirmişlerdir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Şarkiyat, Kimlik, Moğol, Buryat, Sibirya, E. Rinçino, Ts. Jamtsarano, B. Baradin, G. Tsıbikov.

 


 

ABSTRACT

This article addresses the issue of identity evaluation with the assumption that individual and group identities develop within time as the result of interactions with institutions of social structures. As in the Buryatia example various kin groups of the Baykal region, which came under the control of the Russian Empire in the 17th century, developed a collective group identity. With time identity perception shaped in Russian colonial institutions, enhanced the sense of belonging, which extended from local to all Mongol speaking groups.

KEY WORDS
Oriental studies, Identity, Mongol, Buryat, Siberia, E. Rinchino, Ts. Jamtsaran, B. Baradin, G. Tsıbikov

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AMZGEV N., MERGEN A. (1910) Novıy Mongolo-Buryatskiy Alfavit’. St-Peterburg:  Tipografiya İmperatorskoy Akademii Nauk.
ANDERSON B. (1991) Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. Verso. 
BATSAYHAN O. (2014) Mongoliya na puti k gosudarstvu-natsii (1911-1945). İrkutsk: Ulan-      
Ude.
BELOV E.A. (1996) “Şine Tol’ - pervaya gazeta na mongol’skom yazıke vo vneşney mongolii (po-russkim arhivnım dokumentam)”, Rosskiye mongolovedeniye bulleten’ IV, Moskva: Rossiskaya Akademi Nauk İnstitut yazıkoznaniya İnstutut vostokovedeniya obşestvo mongolovedov. S. 153-155.
ÇİMİTDORJİYEV Ş.B., PUBAYEV R.E. (2009) Agvan Dorjiev. Vıdayuşhiyesya Buryatskiye Deyateli Tom .1 içinde (Ganjurov V. Ts, Ulımjiev D.B), ss. 28-33, Ulan-Ude.
ÇİMİTDORJİEV Ş.B., ZAYATUYEV G.N. (1991) Tsıben Jamtsarono prosvetitel’. Tsıben Jamtsarano Jizn’i Deyatel’nost’, Dokladı i tezisı nauçnoy konferentsii, Ulan-Ude: Akademiya nauka sssr Sibiirskoye otdeleniye Buryatskiye nauçnıy tsentr buryatskiy institut obşestvennıh nauk. ss 36-43.  
DAMEŞEK İ.L., DAMEŞEK L.M.,  ZİNOV’YEV V.P., REMNEV A.V., SUVOROVA N.G., ŞAHEROV V.P., ŞİLOVSKY M.V. (2007) Sibir’ v sostave Rossiyskoy imperii. M.: Novoye Literaturnoye Obozteniye. ss. 271 – 299. 
EGUNOV J.D., ANDREEV, Ç.G (1989) Natsional’no-osvoboditel’noye dvijeniye v buryatii v naçale xx veka // Natsional’no-osvoboditel’noye dvijeniye buryatskogo naroda tezısı i materialı dokladov soobşheniy Ulan-Ude.
GATANPOV A.S. (2008) Mongol’skiy istoriçeskiy slovar’. Ulan – Ude.
GELLNER E. (1983) Nations and nationalism. Oxford: Black Well.
JABAYEVA L.B. (2001). Elbek-Dorji Rinçino i natsional’no demokratiçeskoye dviheniye mongol’skih narodov. Ulan-Ude. 
JAMTSARANO Ts. (1907a) “Buryatskoye narodniçeskoye dvijeniye i yego kritik”. Sibirskiye vaprosı, №7, 3-10.
JAMTSARANO Ts. (1907b) “Buryatskoye narodniçeskoye dvijeniye i yego kritik”. Sibirskiye vaprosı, №22, 17-20.
JAMTSARANO Ts. (1907c) “Buryatskoye narodniçeskoye dvijeniye i yego kritik”. Sibirskiye vaprosı, №24, 15-20.
JAMTSARANO Ts. (1907d) “Buryatskoye narodniçeskoye dvijeniye i yego kritik”. Sibirskiye vaprosı, №25, 15-21.
MAKSANOV S.A. (1989) B.B. Baradin (1878-1937). Natsional’no-osvoboditel’noye dvijeniye buryatskogo naroda tezısı i materialı dokladov soobşheniy Ulan-Ude. S. 76-80.
OÇİROV S.B. (2009) Elbek-Dorji Rinçino. Vıdayuşhiyesya Buryatskiye Deyateli Tom .1 içinde, (Ganjurov V. Ts, Ulımjiev D.B), ss. 76-79, Ulan-Ude.
PUBAEV R.E. (2009) Gombojab Tsıbikob. Vıdayuşhiyesya Buryatskiye Deyateli Tom.1 içinde, (Ganjurov V. Ts, Ulımjiev D.B), ss. 48-51, Ulan-Ude.
PUBAEV R.E. (1989) Agvan Dorjiev. Natsional’no-osvoboditel’noye dvijeniye buryatskogo naroda tezısı i materialı dokladov soobşheniy. Ulan-Ude. ss. 94-98.
SANJİYEV G.L., HAYDAKOV, V.Ts. (1989) Elbek-Dorji Rinçino. Natsional’no-osvoboditel’noye dvijeniye buryatskogo naroda tezısı i materialı dokladov soobşheniy. Ulan-Ude. ss. 47-54.
SLATTERY M. (1997) Sosyolojide Temel Fikirler. Çevirenler: Ümit TATLICAN, Gülhan DEMİRİZ. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
TSİBİKOV B.D., ÇİMİTDORJİYEV Ş.B. (2009) Tsıben Jamtsarano. Vıdayuşhiyesya Buryatskiye Deyateli Tom.1 içinde (GANJUROV V. Ts, ULIMJİEV D.B), ss.72-76, Ulan-Ude.     
TSİBİKOV B.D. (1989) Uçenıy i prosvetitel’ Tsıben Jamtsrano. Natsional’no-
osvoboditel’noye dvijeniye buryatskogo naroda tezısı i materialı dokladov soobşheniy. Ulan-Ude. ss. 64-57.
MERGEN A. (1998) Dal’ne – vostoçnıye Balkanı, (Red. BAZAROV B.V, TSİBİKOV B.D, OÇİROV S.B) Elbek-Dorji Rinçino o Mongolii. Ulan–Ude: İnstitut Mongolovedeniya Buddologii i Tibetologii So Ran, Komitet po delam Arhivov pravitel’stve Respubliki Buryatiya.
ZAYATUEV G.N., MAKSANOV, S.A. (2009) Bazar Baradin. Vıdayuşhiyesya Buryatskiye Deyateli Tom.1 içinde, (GANJUROV V. Ts, ULIMJİEV D.B), ss. 52-54, Ulan-Ude.Yazışma / Correspondence:

Mustafa Can Teziç, Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları öğretim üyesidir. Araştırma alanı Sibirya-Altay Türklüğü ve Buryat-Moğol etnik toplumbilimi ve toplumsal tarihi üzerinedir.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Sıhhıye/ Ankara
E-posta/E-mail: cantezic@yahoo.comAlındığı Tarih/Received Şubat / February 2 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta