MTAD


 

 

Tanıtma

ATA YILDIZ, Naciye (2015) Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Ankara: Akçağ Yayınları. ISBN: 978-605-342-245-7
ERDEM, Melek
MTAD 2016,13(2):189-193; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.22
E-yayın Tarihi: 25 Eylül 2016

Makale (PDF 253 KB)

 

Review

ATA YILDIZ, Naciye (2015) Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Ankara: Akçağ Yayınları. ISBN: 978-605-342-245-7
ERDEM, Melek
JMTS 2016,13(2):189-193; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.22
Published online: 25 September 2016 
Article
(PDF 253 KB)

 

Yazışma / Correspondence:

Melek Erdem, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-posta/E-mail: merdem@ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta