MTAD


 

 

Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV (1936-2000), Hayatı ve Eserleri
ÖZ  ÖZCAN, Aynur
MTAD 2016,13(3):9-23; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.24
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017
Makale (PDF 34,4 MB)

 

Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV (1936-2000): His Life and Works
ÖZ  ÖZCAN, Aynur
JMTS 2016,13(3):9-23; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.24
Published online: 10 January 2017
Article (PDF 34,4 MB)

 Yazışma / Correspondence:

Aynur Öz Özcan, Prof. Dr, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara-Türkiye

E-posta/E-mail: ozaynur@humanity.ankara.edu.tr, aynurozozcan@yahoo.com

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta