MTAD


 

 

Bilim Babam Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV
ÖZ  ÖZCAN, Aynur
MTAD 2016,13(3):24-27; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.25
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017
Makale (PDF 120 KB)

 

My Doctoral Father Prof. Dr. Iristay KUÇKARTAYEV
ÖZ  ÖZCAN, Aynur
JMTS 2016,13(3):24-27; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.25
Published online: 10 Ocak 2017
Article (PDF 120 KB)

 Yazışma / Correspondence:

Aynur Öz Özcan, Prof. Dr, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara-Türkiye

E-posta/E-mail: ozaynur@humanity.ankara.edu.tr, aynurozozcan@yahoo.com

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta