MTAD


 

 

Özbek Çocuk Şiirinde Maharet Meseleleri
TURAEVA, Dilorom
MTAD 2016,13(3):71-84; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.30
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Makale (PDF 1,7 MB)

 

Skill problems in Uzbek children's poetry
TURAEVA, Dilorom
JMTS 2016,13(3):71-84; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.30
Published online: 10 January 2017
Article (PDF 1,7 KB)

 

ÖZET
Bu makalede, ХХ. yüzyılın ikinci yarısında Özbek çocuk edebiyatının önemli temsilcilerinden olan G. Gulâm, K. Muhammedî, Ş. Sâdulla, K. Hikmet ve T. Adaşbayev gibi ediplerin bahar ve kış mevsimlerini konu edinen şiirlerinde tasvir vasıtalarının kullanılışı karşılaştırmalı olarak tahlil edilmiş, farklı özellikler ortaya konmuştur. Doğa şiiri, farklı açılardan ve farklı imgelerle incelenmiştir. Çocuk edebiyatında doğa şiiri, doğa şiirinin güzelliği ve yetişmekte olan genç kuşağın eğitimindeki yeri ve kâmil insanı yetiştirmedeki önemi üzerinde durulmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Bahar, lâle, yağmur, kış, kar, patinaj, çocuk şiiri, kafiye, maharet, önem.

 


 

ABSTRACT

In article are rather analyzed use of means of art transfer and the originality of works of great Uzbek children's poets K. Mukhammadi, Sh. Sajdulla, K. Hikmat and T. Adashbayev devoted to spring is emphasized. The season of spring is investigated in different aspects and images. The relationship of lyrics of the nature, her beauty and children's literature is studied, and conclusions are also drawn on her infinite role in education of younger generation.

KEY WORDS
Spring, sun, poppy, rain, winter, snow, skating ring, children's poetry, rhyme, skill, value.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ADASHBOYEV Т. (1978) Olatog’-lolatog’. Toshkent: Yosh gvardiya.
ADASHBOYEV Т. (1985) Oqbura to’lqinlari. Toshkent: Yosh gvardiya.
ADASHBOYEV Т., H. ABDUG’ANI, A. ABDURASULOV (1973) Adashboy. Toshkent: Yosh gvardiya.
AHUROV B. (2009) Tursunboy Adashboyevning poetik mahorati.Toshkent: Fan.
BARAKAYEV R. (1997) Jonajonim she’riyat. Toshkent: Cho’lpon.
BARAKAYEV R. (2007) “Bolalar she’riyatimiz sarboni”. Sog’lom avlod uchun. No: 11. Toshkent. b. 12-13.
GULAM G. (1983) Avlodlarimga. Taşkent: Yosh gvardiya.
G’AFUROV G’. (1990) “Sinchkovlik”. Yosh leninchi.No: 10 yanvar.
HIKMAT Q. (1986) Mening yuragim. Toshkent: Adabiyot va san’at.
HIKMAT Q. (1970) O’g’lim bilan suhbat. Toshkent: Yosh gvardiya.
KAHRAMANOV K. (1991) Adabiy tanqid va bolalar adabiyoti. Taşkent: Fan Yayınevi.
MUHAMMEDIY Q. (1957) Tanlangan asarlar, Taşkent: Davlat Badiiy Adabiyat
MUHAMMADIY Q. (1974) Tabiat alifbasi, birinchi jild. Toshkent: Yosh gvardiya.
SAFAROV O. (1978) Bolalik kuychisi. Toshkent: Fan.
SUYUMOV A. (1989) O’zbek bolalar adabiyoti va adabiy jarayon. Taşkent: Fan Yayınevi.
SA’DULLA Sh. (1972) Sening bayraming, birinchi jild. Toshkent: Yosh gvardiya.
Школа мастерства (1960) Стенограмма обсуждения произведений писателей Узбекистана в Союзе писателей СССР. Ташкент: Государственное издательство художественной литературыYazışma / Correspondence:

Dilorom Turaeva, Kıdemli Bilimsel Araştırmacı, Alişer Nevaiy Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Enstitüsü, 3. Dar Sokak №140, Fergana Yolu. Taşkent.
E-posta/E-mail: turaeva_dilorom@mail.ru, staff2@academy.uzAlındığı Tarih/Received Haziran / June 24 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta