MTAD


 

 

Zoonim Kısımlı Paremaların Şahsın Betimlenmesindeki Yeri
TOSHEVA, Dildora
MTAD 2016,13(3):92-100; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.32
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Makale (PDF 247 KB)

 

Features of paremias with components of zoonyms in the description of the person
TOSHEVA, Dildora
JMTS 2016,13(3):92-100; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.32
Published online: 10 January 2017
Article (PDF 247 KB)

 

ÖZET
Makalede, zoonim kısımlı paremalar, dilbilimsel-anlamsal açıdan tahlil edilmiş ve zoonimlerin integral ve diferansiyel anlamları üzerinde ayrı ayrı durulmuştur. Şahsın betimlenmesinde kullanılan zoonim kısımlı ifadeler anlam açısından ayrı ayrı gruplara ayrılmış ve deyimlerin anlamsal özellikleri açıklanmıştır. Ayrıca zoonimlerin hem konuşma dilindeki hem edebiyattaki önemi vurgulanmış ve insanlara özgü karakter özellikleri, bakış açısı, dış görünüş ve ruh hallerini ifade etmek için kullanıldığı bildirilmiştir. Konuşmada kullanılan zoonimlerin her millet ve halkın bakış açısını, örf-âdetlerini ve yaşam tarzını, halkların yaklaşım sınırlarını gösterdiği belirtilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
zoonim, parema, dil kültürü, integral anlam, diferansiyel anlam, karakter, bakış açısı, doğal yaşam koşulları, özellik, dilbilimsel-anlamsal analiz.

 


 

ABSTRACT

In the given article paremias with components of zoonyms from the lexico-semantic point of view is analyzed by considering each specifically. It is based on semantic groups of phrases with components of zoonyms which are used to describe people. As zoonyms carry special value both in speech of the person, and in the literature, they are used to describe quality, character, outlook, appearance and mentality of people. And also, zoonyms during dialogue inform us about the outlook, customs, traditions and living position of each nation and the people.

KEY WORDS
Zoonym, paremia, linguoculturology, integrated seme, differential seme, character, outlook, native living position, quality, lexico-semantic analysis.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ABDUJABAROVA F. (1992) Qutadg‘u bilig”dagi shaxs belgi-xususiyatini anglatuvchi leksika. Filol. fan. nom... diss. Toshkent.
ABDULLAEV X. (2005) Xalq maqollarining “Qutadg‘u bilig” poetikasidagi o‘rni va badiiy-estetik funktsiyalari. Toshkent.
BAZAROVA D.H. (1978) İstoriya formirovaniya i razvitiye zoologiçeskoy terminologii uzbekskogo yazıka. Taşkent: Fen Yayınevi.
RAHMATULLAYEV Sh. (2009) O’zbek tilining etimologik lug‘ati. Toshkent: Universitet.
ŞÇERBAK А.М. (1961) Nazvaniya domaşnıh i dikih jivotnıh v tyurkskih yazıkov // İstoriçeskoye razvitiye leksiki tyurkskih yazıkov. Moskova: Akad. nauk. SSSR.
TO‘XLİYEV B. (2000) O‘zbek adabiyoti. Tashkent: O‘qituvchi.Yazışma / Correspondence:

Dildora Tosheva, Kıdemli Bilimsel Araştırmacı, Mirza Uluğbek Özbekistan Milliy Üniversitesi Özbek Filolojisi Fakültesi Dil Teorisi ve Uygulama Bölümü.

E-posta/E-mail: dildona@mail.ruAlındığı Tarih/Received Temmuz / July 1 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta