MTAD


 

 

Google Arama Motorunda Prof. Dr. İristay Kuçkartayev
SARIYEV, Berdi 
MTAD 2016,13(3):226-243; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.43
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Makale (PDF 664 KB)

 

Prof. Iristay Kuçkartayev on the Google search engine
SARIYEV, Berdi 
JMTS 2016,13(3):226-243; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.43
Published online: 10 January 2017
Article (PDF 664 KB)

 

ÖZET

Makalenin amacı, İNTERNET aracılığıyla bir akademisyene ait olan bilimsel belge ve bilgileri toplamak, bunun yanında kaynak kişilerden elde edilen materyalleri okurlara ana hatlarıyla tanıtmaktan ibarettir. Bu bağlamda, sosyal ağ kanallarından oldukça işlevli ve hemen herkes tarafından kullanımı tercih edilen “Google” arama motorundan yararlandık.
Sözkonusu arama motorunun yardımıyla rahmetli hocamız Prof. Dr. İristay Kuçkartayev hakkında bilgi toplamaya ve onunla ilgili akademik veri tabanını araştırmaya çalıştık. Araştırmamızın sonucunda Prof. Dr. İristay Kuçkartayev’e dair çok sayıda belge elde ettik ve ulaşılan verileri muhtevası dahilinde mevcut bilgilere göre değerlendirdik. Özetle; Prof.Dr. İristay Kuçkartayev’e ilişkin bildiri, konferans, sempozyum, kitap yazarlığı, makale, akademik danışmanlık gibi bilimsel etkinliklerin içeriği ve tarihi hakkında hem elektronik verilerden hem de kaynak kişilerden hareketle dikkat çekici bilgilere ulaştık.

Enformasyon çağının imkan tanıdığı ve modern dünyanın aktif bir şekilde kullandığı elektronik verilerden yola çıkarak elde ettiğimiz bilgileri kaynak kişilerin bilgilerine de müracaat ederek bilgi kirliliğinden arındırdık, ulaşılan sonuçların doğruluğunu kontrol ettikten sonra bilimsel formatta hazırlamaya gayret ettik. Bu tarz bibliyografik bir çalışmayla elektronik arama araçlarının önemine de dikkat çekerek kişisel akademik veri tabanı oluşturmaya çalıştık. Kendi kaderine terk edilmiş bilimsel eserlere, yazarlarına, bilim insanlarına ve ilmi faaliyetlerine bir arkeolog gibi yaklaşıp elde edilen her veriyi bugünün imkanlarıyla kayda geçirmek kültür mirasımız açısından mühim bir iş olduğu kanısındayız.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Arama motoru, internet, web, site, kaynak, “Google”, Prof. Dr. İristay Kuçkartayev.

 


ABSTRACT

The purpose of the article is to collect the scientific documents and information belonging to an academic through the internet, as well as to introduce the materials obtained from the source persons to the readers. In this context, we used the "Google" search engine, which is highly functional from social networking channels and preferred by almost everyone.
With the help of the search engine, we tried to collect information about deceased scientist Prof. Dr. Iristay Kuçkartayev and search the academic database about him. As a result of our research, we have obtained a large number of documents related to Prof. Dr. Iristay Kuçkartayev and evaluated it according to the information available within the content of the data. In summary; We have come up with remarkable information about the content and history of scientific events like Prof. Dr. Iristay Kuçkartayev related papers, conferences, symposiums, book writings, articles, academic counseling, both from electronic sources and from the sources.

We have tried to prepare the information in a scientific format after checking the accuracy of the results obtained by clearing the information pollution by applying the knowledge of the information obtained from the electronic data which the information age enabled and the modern world actively uses. With this type of bibliographic study, we tried to create a personal academic database by drawing attention to the importance of electronic search tools. We believe that it is important for our cultural heritage to keep alive every opportunity to approach the abandoned scientific artifacts, writers, scientists and scientific activities of our own destiny as an archaeologist.

KEY WORDS
Search engine, internet, web, site, source, "Google", Prof. Dr. Iristay Kuçkartayev.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

V. ULUSLARARASI TÜRK HALK EDEBİYATI SEMİNERİ (1993)...
         be.convdocs.org/docs/index-17973.html?page=4
Anayurttan Atayurda Türk Dünyası (2001) - Bilim Kültür ve ...
         simurg.com.tr/.../anayurttan-atayurda-turk-dunyasi-bilim-kultur-ve-arasti...
Ankara U . Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (1995)...
         turklehceleri.humanity.ankara.edu.tr/emegigecenler.htm
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar (1999)...
         e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/download/.../1020000219
Aynur Öz (1999), Özbek Türkçesinde İsimler, Dan. Prof.Dr. İristay...
         turklehceleri.humanity.ankara.edu.tr…
Başlık dizinini tara - Tümü - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1998)
         dergi.omu.edu.tr/index/search/titles?searchPage=249
bilig (2000) 13. Sayı PDF - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
         bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/kcfinder/upload/files/bilig13bahar2000.pdf
Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine (1995) ... - Ebsco
         search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile...
Dil Planlaması Bağlamında Türk Yazı Dillerinin Görünümü (1997)
         www.turkcuturanci.com/turkcu/turk-edebiyati/dil-planlamasi.../5/?...
Entry: Volume 26, No. 282 - Turkology Annual Online
         kjc-fs2.kjc.uni-heidelberg.de:8000/en/show_entry/68967
Essays on Uzbek History (2002), Culture, and Language - Free...
         e300.homes-for-sale-thailand.com/Essays-on-...
Galip_guner_turk_dili_dergisi_yayinlar | Galip Güner ...
         www.academia.edu/1173325/galip_guner_turk_dili_dergisi_yayinlar
Hitap Kültürümüz (1997), Akrabalık Kelimelerimiz ve Türk Lehçeleri 
         ondersaatci.net/db/hitapkulturu.pdf
in the Turkish World (1998)
         ojs.tsv.fi/index.php/StOrE/article/.../11420
Klasik Şiirin Merkezi Olarak İstanbul(1993)
         docplayer.biz.tr/6139696-Klasik-siirin-merkezi-olarak-istanbul.html
MUHAKKİME Diyanet İslam Ansiklopedisi (2007) MUHAKKİME ...
         www.diyanetislamansiklopedisi.com/muhakkime/
Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine (1998) / Dr. Aynur Öz
         https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=357890
Özbek Edebiyatından Seçmeler (1999) | Kuçkartayev | Türk ...
         dergipark.ulakbim.gov.tr/tdded/article/view/5000132831
Sanat Kitabevi | IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı (1998) ...
         https://www.sanatkitabevi.com.tr/tr/?sku=15693
Tam Metin (PDF) - The Journal of Academic Social Science (1997) ...
         www.jasstudies.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=3116
TDV İslâm Ansiklopedisi (2007)- İslam Ansiklopedisi;
         www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=340117
Türk Büyükleri ve Kahramanları Sayatı (1999)- Yahoo Groups
         https://groups.yahoo.com/neo/groups/turkbuyukleri/conversations/.../48
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi (2000)
         www.tdkkitaplik.org.tr/.../bulten40-3f2aed58ecfd4be9b8d263b83f72ea2...
Türk Dili Aylık Dil Dergisi Sayı: 590, XLIV, Şubat | Simurg ...
         simurg.com.tr/tr-tr/.../turk-dili-aylik-dil-dergisi-sayi-590-xliv-subat.aspx
Türkiye ve Özbek Türkçeleri Arasında Bir Karşılaştırma (1998)...
         edebiyatkonulari.blogcu.com/turkiye-ve-ozbek-turkceleri.../2989386
Uygur | Tarih Medeniyet İnsanlık Nedir (2002)
          https://tarihmedeniyet.wordpress.com/tag/uygur/
Библус (1986)- Большой друг Узбекистана (Кучкартаев ...
         www.biblus.ru/Default.aspx?book=287o38q0
Библус (1986) - Большой друг Узбекистана (Кучкартаев ...
         biblus.ru/Default.aspx?book=38a16s3j0
Библус ()1986- Иристай Кучкарович Кучкартаев - Biblus
         biblus.ru/Default.aspx?auth=1b07h27h5
РГБ (1984) - Поиск - Результаты - Электронный каталог  ...
         old.rsl.ru/table.jsp?...Кучкартаев%2C+Ириста...
Советская водка(2015). Краткий курс в этикетках - Владимир ...
         rutlib.com/book/15519/p/45
Уроки Латинского (2011)... - Шынрау - Блоги - ZonaKZ.net
         https://zonakz.net:8443/blogs/user/.../16897.ht...
Ф.Исхаков (2010): Узбекским властям надо остановить ...
         www.centrasia.ru/newsA.php?st=1282897260


Yazışma / Correspondence:

Berdi Sarıyev, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara-Türkiye
E-posta/E-mail: berdisaryyew@yahoo.com.trAlındığı Tarih/Received Temmuz /July 7 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta