MTAD


 

 

Türkoloji için Bir Ömür: Prof. Dr. Enver MAHMUT
ÖMER, Metin
MTAD 2016,13(3):304-307; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.46
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017

Makale (PDF 478 KB)

 

Prof. Dr. Enver MAHMUT
ÖMER, Metin
JMTS 2016,13(3):304-307; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.46
Published online: 10 January 2017
Article (PDF 478 KB)

 Yazışma / Correspondence:

Metin Ömer, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi, Ankara-Türkiye


Alındığı Tarih/Received Ekim / October 30 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta