Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 14/1 (Mart 2017)
MTAD


 

 

Ana Türkçe Birincil Uzun Ünlülerin Sarı Uygur Türkçesindeki Durumu ve İkincil Ünlü Uzunlukları
GUO, Mei
MTAD 2017,14(1):142-156; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.6
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Makale (PDF 348 KB)

 

The Reflexes in the Yellow Uighur Turkish of the Proto-Turkish Primary Long Vowels Phonemes and the Secondary Vowel Lengthening
GUO, Mei
JMTS 2017,14(1):142-156; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.6
Published online: 12 July 2017
Article (PDF 348 KB)

 

ÖZET
T. Tekin'in çalışmasında belirtilen Ana Türkçe kök hecedeki birincil uzun ünlüler Sarı Uygur Türkçesinin ağızlarında genellikle kısalmıştır, ancak dağınık olarak uzunluğun korunduğu durumlarına da rastlanır. Bunun dışında Sarı Uygur Türkçesinin ağızlarında Ana Türkçe kök hecedeki birincil uzun ünlülerin soluklulaştığı, sayılı örnekte söz başında sıfırlandığı durumlarına da rastlanır. Kök hece birincil uzun ünlülü sözcük veya uzun ünlü ile kurulmayan sözcüklerde büzülme sonucunda ortaya çıkan uzunluklar da görülür. Birincil uzun ünlü olmayan sözcüklerde de uzunluk görülebilir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Sarı Uygur Türkçesi, Sarı Uygur Türkçesinin ağızları, birincil uzun ünlüler, Ana Türkçe

 


 

ABSTRACT

The primary long vowels of the root syllable Proto-Turkish words discussed in Talat Tekin’s work are reduced to short vowels in sub-dialects of Yellow Uighur Turkish. Nevertheless, in some cases, the long vowels are preserved. Furthermore, in some Yellow Uighur sub-dialects these vowels are aspirated and in a limited number of instances are reduced to zero at the beginning of the words. Words having long vowels in their root syllable or words without any long vowel may have long vowels due to contraction. Words without any primary long vowel may also display long vowels.

KEY WORDS
Yellow Uighur Turkish, The sub-dialects of Yellow Uighur Turkish, primary long vowels, Proto-Turkish

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

CHEN Zong-zhen (2004). Xi bu yugu yu yanjiu [西部裕固语研究 / Sarı Uygurca Üzerinde Araştırma]. Pekin.
CHEN Zong-zhen (1986/2002). “Lun xibu yuguyu de daica yuanyin [论西部裕固语的带擦元音 / Batı Sarı Uygurcadaki Soluklu Ünlüler Üzerinde]”. (Ed: ZHONG Jin-wen), (2002) Zhongguo Yuguzu Yanjiu Jicheng [中国裕固族研究集成 / Çin Sarı Uygur Araştırmaları Külliyatı] . s. 219, Pekin.
CLAUSON, Sir G. (1972) An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Oxford: Oxford University.
ROOS E. M. (2000). The Western Yugur (Yellow Uygur) Language. Grammar, Texts, Vocabulary. (Dissertation, Leiden University, The Netherlands)
TEKİN, T. (1995). Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler. Ankara.
TENİŞEV E. R. (1981). Tujueyuyan yanjiu daolun [突厥语言研究导论 / Türk Dili Araştırmasına Giriş], (Çevr: CHEN Peng), Pekin. 
TENİŞEV, E. R. (1976). Stroy Sarıg Yogurskogo Yazıka. Moskva: Izdatel’stvo “Nauka”.
ZHONG Jin-wen (2009). Xi bu yu gu yu miao xie yan jiu [西部裕固语描写研究 / Batı Sarı Uygurca Betimleme Araştırması], Pekin.Yazışma / Correspondence:

Mei Guo, Doktora öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı. Ankara-Türkiye

E-posta: meiguo83@hotmail.com

Alındığı Tarih/Received Şubat / February 2 2017


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta