MTAD


 

 

Edebiyatta Kurgu-Gerçek İlişkisine Çağdaş Bir Örnek: Adnan Binyazar ve Üslubu
DEMİRYÜREK, Meral
MTAD 2017,14(1):169-184; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.8
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Makale (PDF 322 KB)

 

The Reflections in The Literature of The Relations Between Fiction and Reality: Adnan Binyazar and his Style
DEMİRYÜREK, Meral
JMTS 2017,14(1):169-184; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.8
Published online: 12 July 2017
Article (PDF 322 KB)

 

ÖZET
Çağdaş Türk edebiyatının seçkin yazarlarından Adnan Binyazar, 1934 Diyarbakır doğumludur. İlköğrenimine ancak 14 yaşında başlayabilen yazar, daha sonra eğitimini tamamlayarak öğretmen okulları, üniversiteler başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kurumlarında çalıştı. Almanya, Hollanda, İsveç ve İsviçre’de eğitim ve öğretmen yetiştirme programlarıyla ilgili projelerde yer aldı, ders kitapları hazırladı. İlk yazısı Varlık dergisinde 1960 yılında yayımlanan yazar, birkaç hikâyeden sonra 2000’li yıllara kadar yalnızca deneme, inceleme ve araştırma alanlarında eser verdi. Halk Anlatıları, Dede Korkut, Elif ile Mahmut gibi Türk folklorundan yararlanarak yazdığı eserlerinde Türk anlatı geleneğine verdiği önemin izleri görülür. Bugüne değin, iki romanı (Masalını Yitiren Dev, Ölümün Gölgesi Yok) ve dört hikâye kitabı (Şairin Kedisi, Şah Mahmet, Bozkır Aydınlığında Aşk, Kızıl Saçlı Kontes) yayımlanmıştır. Özellikle romanları yazarın biyografisiyle örtüştüğü için gerçeklik izlenimine yol açmaktadır. Adnan Binyazar, yazdığı kurgusal metinlerinde çoğunlukla öz yaşam öyküsünden hareket ettiği için eserlerinin anı, otobiyografi olabileceği ya da okurda bu türlerle iç içe yazılmış roman ve hikâyeler olduğu kanısı uyandırmaktadır.  Ayrıca üslubundaki alıntı, gönderge, içanlatı ve kolaj gibi metinler arası ilişki türleri ile imge kullanımının yoğunluğu, ona özgü karakteristik özellikleridir. Bu çalışmada, Adnan Binyazar’ın roman ve hikâyelerindeki belli başlı dil ve anlatım özellikleri, kurgu-gerçek ilişkisiyle ilgili görüşleri ve eleştirmenlerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak yazarın üslubuna dair tespitlerde bulunulacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Masalını Yitiren Dev, Ölümün Gölgesi Yok, Şairin Kedisi, Şah Mahmet, Bozkır Aydınlığında Aşk, Kızıl Saçlı Kontes.

 


 

ABSTRACT

Adnan Binyazar is one of the distinguished writers in the contemporary Turkish literature. He was born in Diyarbakır, in 1934. He could start to study when he was 14 years old because of the family problems, but he achieved to take a well education and worked in Germany, Sweden and Switzerland in order to prepare school textbooks. While Adnan Binyazar was doing different jobs, he began to write some essays and stories. Some of his works have been published in Varlık since 1960. His some books were published in Turkey and Germany. When his mother died, he started to write novels and stories relating to his own life. He wrote and published two novels and four story books, except his essays and research papers. Their names are Masalını Yitiren Dev, Ölümün Gölgesi Yok, Şairin Kedisi, Şah Mahmet, Bozkır Aydınlığında Aşk and Kızıl Saçlı Kontes respectively. His first novel entitled Masalını Yitiren Dev tells the life of author from his childhood to the Village Institute (Köy Enstitüsü), where he studied. His second novel entitled Ölümün Gölgesi Yok is related to Filiz, firstly his student and later his wife, and tell us everything from his coming to Çorum to dying Filiz. It is understood that one of the sources of literature is humanitarian feelings and these feelings cause to be created literary works. Therefore, the aim of this study is to determine relationship between life and literature. In addition to this, Adnan Binyazar and his novels and stories will be evaluated in terms of image and intertextuality in the context of his style.

KEY WORDS
Adnan Binyazar, Masalını Yitiren Dev, Ölümün Gölgesi Yok, Şairin Kedisi, Şah Mahmet, Bozkır Aydınlığında Aşk, Kızıl Saçlı Kontes.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKTULUM, K. (2000) Metinlerarası İlişkiler, Ankara: Öteki.
BİNYAZAR, A. (2003) Kitaba Giden Yol. Varlık, S. 1150, 21-24.
BİNYAZAR, A.  (2006) Sormaca. Çağdaş Türk Dili, S. 222, 290-293.
BİNYAZAR, A.  (2009a) Şairin Kedisi, İstanbul: Can.
BİNYAZAR, A.  (2009b) Şah Mehmet, İstanbul: Can.
BİNYAZAR, A.  (2011) Bozkır Aydınlığında Aşk, İstanbul: Can.
BİNYAZAR, A.  (2012) Ölümün Gölgesi Yok, İstanbul: Can.
BİNYAZAR, A.  (2013a) Masalını Yitiren Dev, İstanbul: Can.
BİNYAZAR, A.  (2013b) Günışığına Yolculuk/Kaçış 1, İstanbul: Can.
BİNYAZAR, A. (2014a) Kızıl Saçlı Kontes, İstanbul, Can.
BİNYAZAR, A.  (2014b) Günışığına Yolculuk/Varış 2, İstanbul: Can.
BİNYAZAR, A.  (2015) Günışığına Yolculuk/Okul Yılları 3, İstanbul: Can.
DEMİRYÜREK, M. (2010) Orhan Hançerlioğlu: Hikâyeden Öte Romandan Beri, İstanbul: Akademik.
GÜREL, N. (2004) Adnan Binyazar ile Söyleşi. Varlık (Kitap eki), S. 140, 1-4.
BİNYAZAR, A.  (2005) Şairin Kedisi Anı Olarak da…, Varlık (Kitap eki), 8-9.
HAWTHORN, J. (1998) Studying The Novel, London: Arnold.
MORAN, B. (2007) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim.
ONARICI, N. (2011) Edebiyatımızın Yüz Akı: Adnan Binyazar. İstanbul Diş Hekimleri Odası Sanat Gündemi, s. 82-85 (www.ido.org.tr, ET. 09.08.2014).
ÖZTOP, E. (2004) Adnan Binyazar: Bir Sevgi Yaratıcısı Değilseniz Aşk Yoktur. Hürriyet Gösteri, S. 261, 5- 10.Yazışma / Correspondence:

Meral Demiryürek, Doç.Dr., Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, Çorum.

E-posta: meraldemiryurek@hitit.edu.trAlındığı Tarih/Received Haziran / June 23 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta