MTAD


 

 

Haber

Sarı Uygurların Horaŋgat boyu Sarı Uygur Yerleşkesinde “Doğu’ya Göç Bayramı / 东迁节”, 10 Haziran 2017, Minghua, Sarı Uygur Özerk İlçesi, Gansu / Çin
GUO, Mei
MTAD 2017,14(2):130-135; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.2.22
E-yayın Tarihi:7 Ağustos
2017
Makale (PDF 6 MB)

 

Announcement

Yellow Uygur Horaŋgat Tribe Eastward Migration Festival / 东迁节”, 10 June 2017, Minghua, Yellow Uygur Autonomous County, Gansu / China
GUO, Mei
JMTS 2017,14(2):130-135; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.2.22
Published online: 7 August 2017
Article (PDF 6 MB)

 

Yazışma / Correspondence:

Mei Guo, Doktora öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı. Ankara-Türkiye

E-posta: meiguo83@hotmail.com

Alındığı Tarih/Received  Haziran / June 20 2017

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta