MTAD


 

 

Nikolay Fedoroviç Katanov’un Tuva Türkleri ve Tuva Türkçesi Araştırmalarına Katkısı
BARAN, Buket
MTAD 2017,14(4):59-69; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.4.36
E-yayın Tarihi: 30 Nisan 2018
Makale (PDF 257 KB)

ÖZET
Nikolay Fedoroviç Katanov 1889 yılı Mart ve Ağustos aylarında Tuva bölgesine gerçekleştirmiş olduğu gezi sonucunda ortaya Tuva Türkleri ve Tuva Türkçesi üzerine birçok çalışma koymuştur.  Katanov’un gezi sırasında derlediği malzeme yalnızca dilbilim ve folklor malzemesi değil aynı zamanda etnografya ve sosyoloji bilimine ait malzemeler olduğu için Katanov’un Tuva Türkleri ve Tuva T ürkçesi araştırmalarına katkısı azımsanamayacak ölçüde büyüktür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Nikolay Fedoroviç Katanov, Tuva Türkçesi, Tuva Türkleri, bilimsel araştırmalar.

 

Nikolai Federovich Katanov’s contribution to Tuvan and Tuvan Turkish researches
BARAN, Buket
JMTS 2017,14(4):59-69; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.4.36
Published online: 30 April 2018
Article (PDF 257 KB)


ABSTRACT

Nikolay Fedoroviç Katanov has done  in March and August months of 1889 year as a result of Tuva trip to Tuva has put a lot of work on Tuvan  and Tuva Turkish. The materials compiled during by Katanov trip is not only linguistic and folkloric materials but also ethnographic and sociological materials. Katanov contribution to Tuvan and Tuvan Turkish researches and it is to the extent that can not be underestimated large.

KEY WORDS
Nikolay Fedoroviç Katanov, Tuvan Turkish, Tuvan, scientific researches.


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY


ÇADAMBA Z.B. (2013) “H.F. Katanov - issledovatel’ tuvinskoy leksikografii i bibliografii” Tuvinskaya dialektologiya i tyurskogo yazıka izbrannıye nauçnıye trudı, Kızıl: TİGİ, 226-234.
HERTEK Y. Ş., (2001)  “Sravnenie dialektnıh materialov sovremennogo tuvinskogo yazıka s materialami N. F. Katanov”, Gumanitarnıe İssledovaniya v Tuve, Moskva, 79-83.
KATANOV , N.F. (1893) Pisma iz Sibiri i Vastaçnogo Türkistana, ZAN, T.XXIII, 1-113
KATANOV, N.F. (1903) Opıt izsledovaniya uryanxayskogo yazıka s ukazaniyem glavneyşix rodstvennıx otnoşeniy ego k drugim yazıkam tyurkskogo kornya, Kazan: Tipo-litografiya Imperetorskago Kazanskago Universiteta.
KATANOV, N.F. (2004) Türk Kabileleri Arasında (Çev. Attilla BAĞCI), Konya: Kömen Yayınları.
KATANOV, N.F. (2008) Sibirya ve Doğu Türkistan’dan Mektuplar  (Çev. Burçak OKKALI), Ankara: TDK Yayınları.
KATANOV, N.F. (2011) Oçerki uryanhayskoy zemli, Kızıl: Müzey antropologii i etnıgrafi imeni petra velikogo (kunstkamera), TİGİ.
KOKOVA, İrina (1998) Nikolay Fedoroviç Katanov (Çev. Muvaffak DURANLI), Ankara: TDK Yayınları.
KOÇOĞLU, V.G. (2014) “Tuva Türkçesinin Diyalektleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XIV(Kış), 17-28.
MAYNOGAŞEVA, V.E. (Red.) (2000) N.F. Katanov Bilimsel Eserlerinden Seçmeler: Hakas Folkloru ve Etnografyası Metinleri, Ankara: Türksoy Yayınları.
ORUS-OOL, S.M.  (2011) İzbrannıye nauçnıye trudı, Kızıl: TİGİ.
RADLOFF, W. (1907) Obraztsov narodnoy literaturı tyurksix naslediye plemen: nareçiye uryanytsev(soyotov), abakanskix tatar i karagasov, çast 9, St. Petersburg.
SAT, Ş.Ç. (1987) Tıva dialektologiya, Kızıl: Tıvanıñ Nom Ündürer Çeri.
TATARİNTSEV, B.İ. (1983) “O nauçnom nasledii N.F. Katanova i ego meste v tyurksoy i tuvinskoy filologii” Voprosı tuvinskoy filologii, Kızıl, 101-109.
TATARİNTSEV, B.İ. (2003) “Trudı N.F. Katanova ‘Opıt izsledovaniya uryanxayskogo yazıka’- 100 Let”, Pismennoye naslediye tyurkov,  Kızıl, 20-23.

 

 

Yazışma / Correspondence:

Buket Baran, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı. Ankara-Türkiye.

E-posta: bukett.yalcin@gmail.com 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta