MTAD


 

 

Haber

Yevdokiya İnnokentyevna Korkina Yakutsk’ta Anıldı...
ŞAHİN, Ümit
MTAD 2017,14(4):148-151; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.4.40
E-yayın Tarihi: 30 Nisan 2018

Makale (PDF 487 KB)

 


Announcement

Yevdokiya Innokentyevna Korkina has been memorialized in Yakutsk...
ŞAHİN, Ümit
JMTS 2017,14(4):148-151; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.4.40
Published online: 30 April 2018
Article (PDF 487 KB)

 

 

Yazışma / Correspondence:

Ümit ŞAHİN, Araş. Gör., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye / Ankara – TÜRKİYE

E-posta: umityabgu@gmail.com

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta