Konuk

MTAD


 

 

Google Translate Türk Lehçelerini Ne Düzeyde Çeviriyor, Neler Yapılabilir, Alternatif Nasıl Çalışmalı?
KILIÇ, Filiz
MTAD 2019, 16(2):455-473; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.2.15
E-yayın Tarihi:
30 Haziran 2019
Makale (PDF 720 KB)

 

How well translates Google Translate Turkish Dialects, What Can Be Done, How Should The Alternative Work?
KILIÇ, Filiz
JMTS 2019,16(2):455-473; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.2.15
Published online: 30 June 2019
Article (PDF 720 KB)

ÖZET

Google Çeviri 2016 güzünde kullanmaya başladığı Google Nöral Makine Çeviri Sistemi ile çeviri kalitesinde büyük ilerleme sağladı. Bu gelişmeyi Google Çeviri kapsamında yer alan Türk lehçelerinde de gözlüyoruz. Bunlardan Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kazak Türkçesi ve Özbek Türkçesi bu iyileşmenin yansımalarını benzer düzeyde gösterirken, Kırgız Türkçesi onlardan bariz biçimde geride kalmaktadır. Bu sorunların çözülmesinde Google çeviri topluluğunda Türk lehçelerinin kendi aralarında çiftler hâlinde görülebilmesi büyük fayda sağlar.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Çağdaş Türk lehçeleri, Google çeviri, makine çevirisi (otomatik çeviri), doğal dil işleme, yapay zekâ, derin öğrenme, makine öğrenmesi, çevrimiçi çeviri.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

Google Translate has started to use in the fall of 2016 with the Google Neural Machine Translation System has made great progress in the quality of translation. We also observe this progress in Turkish dialects within the scope of Google Translate. While Türkiye Turkish, Azerbaijan Turkish, Kazakh Turkish and Uzbek Turkish show the results of this improvement at a similar level, Kyrgyz Turkish lags significantly behind them. To solve these problems, it is of great benefit that the Turkish dialects can be seen in pairs among the Google translation community.

KEY WORDS

Modern Turkish dialects, Google Translate, machine translation, natural language processing (NLP), artificial intelligence, deep learning, machine learning, online translation.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ALTINTAŞ K. (2001) Turkish to Crimean Tatar machine translation system. Bilkent Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
DOĞAN H. (2007) Example based machine translation with type associated translation examples. Bilkent Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
https://translate.google.com
https://www.bing.com/translator
https://www.deepl.com/translator
JOHNSON M. (2018) Providing Gender-Specific Translations in Google Translation. Google Al Blog, The latest news from Google Al https://ai.googleblog.com/2018/12/providing-gender-specific-translations.html (e-yayın tarihi: 10.12.2018) (erişim tarihi: 22.12.2018)
KESSİKBAYEVA G. (2016) Example based machine translation system between kazakh and turkish supported by statistical language model. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
KILIÇ F. (1999) Küreselleşme ve Dil. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi. Cilt I. Sayı: 1. Bahar 1999. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı. 21-29.
LAUBE H. (2015) Google Translate: Wort für Wort zum Universalübersetzer. Zeit Online https://www.zeit.de/digital/internet/2015-01/google-translate-uebersetzer-app (e-yayın tarihi: 14.01.2015) (erişim tarihi: 12.10.2017)
LE Q.V. - M. SCHUSTER (2016) A Neural Network for Machine Translation, at Production Scale. Google Al Blog, The latest news from Google Al https://ai.googleblog.com/2016/09/a-neural-network-for-machine.html (e-yayın tarihi: 27.09.2016) (erişim tarihi: 12.10.2017)
SCHUSTER M. - M. JOHNSON - N.THORAT (2016) Zero-Shot Translation with Google’s Multilingual Neural Machine Translation System. Google Al Blog, The latest news from Google Al https://ai.googleblog.com/2016/11/zero-shot-translation-with-googles.html (e-yayın tarihi: 22.11.2016) (erişim tarihi: 12.10.2017)
TUROVSKY B. (2017) Higher quality neural translations for a bunch more languages. https://www.blog.google/products/translate/higher-quality-neural-translations-bunch-more-languages/ (e-yayın tarihi: 06.03.2017) (erişim tarihi: 14.10.2017)
WU Y. et al. (2016) Google’s Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human and Machine Translation. arXiv:1609.08144v2 [cs.CL] 8 Oct 2016 https://arxiv.org/abs/1609.08144v2 (e-yayın tarihi: 08.10.2016) (erişim tarihi: 12.10.2017)

 

 

 

 

Yazışma / Correspondence:

Filiz KILIÇ ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3034-4942  
Dr.Öğr.Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara/Türkiye.

Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, PK169, Atatürk Bulvarı 45, TR-06100 Sıhhiye, Ankara/Türkiye.

e-posta: kilicf@ankara.edu.tr

 


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta