Konuk

MTAD


 

 

Haber / Announcement

7. Yuguroloji Araştırmaları Sempozyumu: Yerel Sosyal Gelişim ve Kültürel Dönüşüm Sempozyumu, Hexi Üniversitesi ve Sarı Uygur Araştırma Topluluğu, 14-17 Haziran 2019, Zhangye, Çin
MEI Guo
MTAD 2019, 16(2):478-481; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.2.17
E-yayın Tarihi:
30 Haziran 2019
Makale (PDF 378 KB)

 

7th Symposium of Yugurological Researches: Local, Social Development and Cultural Transformation. Hexi University and Yellow Uyghur Research Society,  June 14-17, 2019, Zhangye, China
MEI Guo
JMTS 2019,16(2):478-481; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.2.17
Published online: 30 June 2019
Article (PDF 378 KB)

 

 

 

 

Yazışma / Correspondence:

MEI Guo ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8389-2398
Dr. Öğretim Üyesi. Heşi Üniversitesi Marksizm Fakültesi Türkoloji, Sarı Uygur Araştırmaları öğretim üyesi.
Adres: Heşi Üniversitesi Marksizm Fakültesi. Zhangye, Çin. / Hexi University Marxism Faculty, Zhangye, China
Tel: 90 312 310 32 80/1707

e-posta: meiguo83@hotmail.com 

 


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta