Konuk

MTAD


 

 

Tanıtma/Review

Liu Xuediao (2019) Tujue Hanguo (Türk Hanlığı). Xi’an: Shanxi Renmin Press (2019)
CÜME, Osman
MTAD 2019, 16(4):737-743; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.4.36
E-yayın Tarihi:
28 Ocak 2020
Makale (PDF 272 KB)

 

Liu Xuediao (2019) Tujue Hanguo (Türk Hanlığı). Xi’an: Shanxi Renmin Press (2019)
CÜME, Osman
JMTS 2019, 16(4):737-743; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.4.36
Published online: 28 January 2020
Article (PDF 272 KB)

 

 

Yazışma / Correspondence:

Osman CÜMEORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6749-395X 
Kuzeybatı Minzu Üniversitesi Lanzhou/China
e-posta: osmanjuma2018@hotmail.com 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta