Konuk

MTAD


 

 

Saha (Yakut) Türkçesinde Geyik İle İlgili Adlandırmalar
KILIÇ, İsmet
MTAD 2020, 17(1):51-65; DOI: 10.1501/MTAD17.2020.1.4
E-yayın Tarihi: 23 Nisan 2020
Makale (PDF 665 KB)

 

Denomination About Deer in Sakha (Yakut) Turkish
KILIÇ, İsmet
JMTS 2020, 17(1):51-65; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.1.4
Published online: 23 April 2020
Article (PDF 665 KB)

ÖZET
Saha (Yakut) Türkçesindeki geyik adlandırmaları geyiğin yaşı, cinsiyeti, cinsi (türü) gibi niteliklere dayalı adlandırmalardır. Bu detaylı bakış açısının bir neticesi olan adlandırmalar etimolojik izahları ile birlikte sınıflandırılarak aktarılmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Saha (Yakut) Türkleri ve Türkçesi, Geyik, Geyik Adlandırmaları, Tunguz (Even, Evenki)

ABSTRACT
In Sakha (Yakut) Turkish, there are many detailed denominations related with deers about their age, gender, genus. These denominations which can be seen as a result of this detailed perspective, has been tried to be categorized together with its etymological explanations in this study.

KEY WORDS
Sakha (Yakut) Turks and Turkish, Deer, Denomination about deer, Tungus (Even, Evenki)

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

BASKIN, Lenoid M. (2000) Reindeer Husbandry/Hunting in Russia in the Past, Present and Future, Polar Research 19 (1), s: 23-29.
CLAUSON, G. (1972) An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish, Oxford.
DAVIDOV, V (2014) “Coming Back to Some Places: The Ethnography of Human-Reindeer Relations in the Northern Baikal Region”, Journal of Ethnology and Folkloristics, Vol: 8 (2): 7-32.
FEDOTOV, M. R. (1996) Etimologiçeskiy slovar’ çuvaşskogo yazıka I-II, Çeboksarı.
FORSYTH, James (1996) A History of the Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony 1581-1990, Cambridge University Press.
GURVİÇ, I. S. (1949) Olenekskiye i anabarskiye yakutı (Istoriko-etnografiçeski oçerk), Moskova: Institut Etnografii AN SSSR.
HAUENSCHILD, Ingeborg (2008). Lexikon Jakutischer Tierbezeichnungen, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
NAYKANCHINA, Anna (Haz.) (2012). Indıgenous Reındeer Husbandry, New York, 7-18 Mayıs 2012.
KÜÇÜKÜSTEL, Selcen (2012) “Kaybolmakta Olan Bir Türk Diline Tanık Olmak: Duha Dili”, Tehlikedeki Diller Dergisi, 2012 Kış.
ÖGEL, Bahaeddin (2010) Türk Mitolojisi I-II, Ankara: TTK yay.
PEKARSKIY, E. K. (1907-1930) Slovar’ yakutskogo yazıka T.1-3.
Reindeer Herding, Traditional Knowledge and Adaptation to Climate Change and Loss of Grazing Land (2006), (Haz: World Reindeer Herders in Arctic Council), “The Case of Reindeer Husbandry in Sakha (Yakutia), Russia”, Alta-Norveç, s. 43-45.
RHR Reindeer Husbandary in Russia (http://www.reindeer-husbandry.uit.no/online/Final_Report/russia.pdf).
STTT Saha tüölbӓ tılın tılcıta (1995) (red: (M.S. VORONKİN, M.P. ALEKSEEV, Yu. İ. VASİL’EV) Novosibirsk: Nauka.
TENİŞEV, E. R. (1997) Grammatika tyurkskix yazıkov leksika, Moskva: Nauka.
TEZİÇ, Mustafa Can (2015) “Sibirya’da Etnosların ve Alt-Etnosların Oluşumunda Tunguz Soy Gruplarının Rolleri (Evenler, Dolganlar ve Geyik Yetişiricisi Yakutlar)”, Nauçnoe obozrenie Sayano-Altaya, No: 4 (12) / 2015, 21-36.
VENTSEL, Aimar (2006) “Hunter–herder Continuum in Anabarski District, NW Sakha, Siberia, Russian Federation”, Nomadic Peoples NS (2006), Vol: 10, s: 2, 68-86. 


 

 

Yazışma / Correspondence:

İsmet KILIÇ  https://orcid.org/0000-0002-7441-3073
Araş. Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B. Ankara/Turkey.
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye/ANKARA.
e-posta: ctlismetkd@gmail.com

 

 

 


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta